Inbreng Haagse VVD tijdens de begrotingsbehandeling Buitenruimte

, Den Haag
Water met een oranje gloed: binnenkort water tappen in de Paleistuin 1

Elke inwoner van Den Haag maakt dagelijks gebruik van onze buitenruimte. Wanneer we naar ons werk gaan, een rondje hardlopen of een bezoekje brengen aan de stad: we komen constant in aanraking met de Haagse buitenruimte. Om die reden is het erg belangrijk dat deze goed is ingericht, zodat iedereen zich daar prettig én veilig kan voelen. De buitenruimte is een gezamenlijk goed en het mooi en leefbaar houden van deze buitenruimte is wat de VVD-fractie betreft één van de kerntaken van de gemeente.
 
Tijdens deze begrotingsbehandeling heb ik daarom een paar vragen aan de wethouder:
 
• De buitenruimte moet schoon zijn. Deze is op dit moment al redelijk schoon, maar dit kan natuurlijk altijd beter! Ik snap daarom niet waarom het college tevreden is met het handhaven van het huidige rapportcijfer.
Want hoe kunnen wij de stad de komende jaren schoner, leefbaarder en groener maken, als we onszelf geen ambities opleggen? Hoe moet ik dit zien? Hierop zou ik graag een reactie van de wethouder ontvangen. 

Daarnaast zien we dat er wordt ingezet op voorlichting om de stad schoon te houden. Ik heb hierover technische vragen gesteld en uit de beantwoording van één van mijn technische vragen blijkt dat de gewenste effecten van deze voorlichting niet gemeten worden. Ondertussen worden er ook nog steeds regelmatig meldingen gedaan van overlast door bijvoorbeeld bijplaatsingen bij ORACS en vuil op straat. Ik wil daarom graag van de wethouder weten waar deze voorlichting concreet toe geleid heeft? En zou extra handhaving niet een betere manier zijn om de stad nóg schoner en leefbaarder te maken?
  
• Ons tweede punt gaat over de ontkluizing van het Piet Heinplein. Wanneer kan de wethouder ons informeren over de concrete planvorming? De Haagse VVD kan niet wachten totdat wij met z’n allen meer kunnen genieten van de Haagse grachten en is dan ook benieuwd naar de vervolgplannen om deze wensen in plan en vervolgens in actie te gieten.
Maar als we met z’n allen steeds meer kunnen en gaan genieten van onze Haagse grachten, dan moeten we natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om met ons bootje in die Haagse grachten te komen, bijvoorbeeld met behulp van een trailerhelling. Wij hebben als Den Haag geen trailerhelling en dat kan toch eigenlijk niet. Veel omliggende gemeenten hebben deze wel en mensen die een dagje in Den Haag willen varen hebben beperkte opties om met hun boot in onze mooie grachten te komen. Is de wethouder bereid, nu wij ook met z’n allen de ambitie hebben om meer te kunnen genieten van de grachten, te onderzoeken hoe wij dit als gemeente beter kunnen faciliteren?
 
• Vervolgens voorzitter, de openbare toiletten. De VVD-fractie is voorstander van meer openbaar toegankelijke toiletten. Wij zijn ook blij dat hier de komende jaren op wordt ingezet. We hechten ook veel waarde aan het slim omgaan met onze schaarse buitenruimte en zijn daarom ook blij dat de wethouder slimme manieren heeft bedacht of of aan het onderzoeken is hoe we deze toiletten bijvoorbeeld kunnen integreren in bestaande ruimtes. Voor de VVD is het echter ook heel belangrijk dat als deze toiletten in de openbare ruimte komen, deze ook goed passen in het straatbeeld. Ik kan daar helaas niet zo veel over teruglezen, terwijl dit ook een afspraak uit het coalitieakkoord is. Kan de wethouder aangeven hoe hij hier uitvoering aan gaat geven?

• Tot slot voorzitter, vraag ik graag aandacht voor twee eerdere toezeggingen die ik van de wethouder heb gekregen. De watertappunten die ons zijn toegezegd, onder andere in de Paleistuinen en het plan om de rotondes te laten adopteren door bedrijven zodat zij mooi groen kunnen worden. Wanneer kunnen wij hier een update van verwachten?