Haagse VVD: zet training in om radicalisering in vroeg stadium te leren herkennen

Den Haag is een krachtige en inspirerende stad en wat de Haagse VVD betreft maakt iedereen in de stad deel uit van de Haagse samenleving. Het is belangrijk dat iedere Hagenaar in een veilige omgeving kan opgroeien, kan ondernemen en kan genieten van het leven en de mooie dingen die de stad brengt. Om die veiligheid te waarborgen voor haar inwoners, moet de stad Den Haag scherp zijn op signalen die de veiligheid van de stad in gevaar kunnen brengen. Een van die risico’s schuilt in radicalisering.

Het is zaak radicalisering zo vroeg mogelijk te signaleren met lokaal maatwerk. In deze stad is er geen ruimte voor radicalisering, daar waar dit wel gebeurt moet dit hard aangepakt worden. Radicalisering komt voor onder steeds jongere kinderen en dit moet volgens de Haagse VVD preventief aangepakt worden. Ook het onderwijs speelt hierin een rol.

Omdat de Haagse VVD van mening is dat alles uit de kast gehaald moet worden om radicalisering tegen te gaan heeft ze voorgesteld een interactief trainingsprogramma voor docenten meer onder de aandacht te brengen bij scholen in Den Haag waar deze training relevant kan zijn. De Haagse VVD stelt voor dat docenten getraind worden om  in een vroeg stadium signalen van radicalisering te leren herkennen, omdat zij veel contact hebben met jongeren en dus een signalerende functie hebben.

De motie waarin de Haagse VVD voorstelt deze training onder de aandacht te brengen bij scholen is aangenomen in de raad van 15 februari 2018 en is te vinden in de bijlage.