Haagse VVD staat positief tegenover nieuwe plannen welzijnswerk

Gisteren presenteerde wethouder Kavita Parbhudayal haar plannen voor het Haagse welzijnswerk. Plannen waarmee we het welzijnswerk dichter bij de inwoners van Den Haag kunnen brengen en dus nog persoonlijker en gerichter kunnen inrichten. VVD-raadslid Remco de Vos: ‘Met deze plannen zijn er nog meer mogelijkheden voor maatwerk, onder andere door het aanbod aan te passen aan de vraag vanuit de wijk.’

Daarnaast worden de huidige uitgaven kritisch bekeken: er komen gelijke tarieven voor gelijke producten en elke subsidie wordt beoordeeld op nut en noodzaak. Ook wordt ingezet om overheadskosten, zoals die voor gebouwen, te brengen. De Vos: ‘geld dat voor zorg en welzijn moet ook besteed worden aan zorg en welzijn voor de inwoners van onze stad”

Deze vernieuwing van het welzijnswerk is hard nodig om het welzijnswerk op peil te kunnen houden, de mensen zelf de kans te geven te vertellen wat nodig is en meer ruimte te geven voor kleinschalige initiatieven.