Haagse VVD presenteert Investeringsfonds Bereikbaarheid

Den Haag een mooie stad. Maar ook een met forse bereikbaarheidsproblemen. Veel Hagenaars ervaren dat dagelijks als ze vast staan op bijvoorbeeld de N44, de Mauritskade of de Lozerlaan.

Om dit aan te pakken is veel geld nodig. Tijdens de opening van haar campagnehonk, aan de Plaats in het centrum van Den Haag, presenteert de Haagse VVD daarom een plan voor een groot Haags investeringsfonds. De liberalen willen onder meer een investeringsquote introduceren, wat inhoudt dat de gemeente jaarlijks 250 miljoen euro reserveert voor aanleg en onderhoud van infrastructuur.

Zeker nu het aantal Hagenaars en het aantal bezoekers toeneemt is het belangrijk dat deze problemen worden aangepakt. Zo blijft Den Haag ook in de toekomst een stad waar het fijn leven en verblijven is.

De Haagse VVD wil de bereikbaarheid verbeteren met grote projecten zoals een gedeeltelijke ondertunneling van de N44, ongelijkvloerse kruisingen bij de Mauritskade en een lightrail / metro van Rotterdam via de Binckhorst naar Scheveningen.

De Haagse VVD wil dat het aanleggen van nieuwe infrastructuur vergezeld gaat met het vergroten van de leefbaarheid, het toevoegen van groen, het bereiken van duurzaamheidsdoelen en het vergroten van de klimaatadaptatie. Zo blijft Den Haag ook in de toekomst mooi, aantrekkelijk en leefbaar.

In het plan laat de Haagse VVD ook zien waar het geld vandaan komt. De Haagse VVD introduceert een ‘investeringsquote’: ieder jaar reserveert de gemeente 250 miljoen euro voor het aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Ook moeten toegenomen inkomsten als gevolg van groei van de stad, volledig worden besteed voor het accommoderen van die groei (‘groei-voor-groei’).

Ook wordt optimaal aangesloten bij landelijke en Europese financieringsbronnen. Daarnaast legt de Haagse VVD de rode loper uit voor private investeerders als pensioenfondsen. In sommige gevallen kan een investering zichzelf terugverdienen door bijvoorbeeld op een ondertunnelde weg woningbouw toe te staan.

VVD-lijsttrekker Boudewijn Revis: ‘De stad wordt drukker waardoor de bereikbaarheid en de leefbaarheid steeds meer onder druk komen te staan. Om dat aan te pakken zijn ideeën en geld nodig. Met dit plan laten we zien hoe dit aan te gaan pakken.’

Revis erkent dat veel van de voorstellen een lange adem vergen: ‘Het zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Maar de Haagse VVD heeft, met de Hubertustunnel en nu met de Rotterdamse Baan, bewezen over de visie en het doorzettingsvermogen te beschikken om grote projecten ook echt te realiseren.’