Haagse VVD positief over herinrichting Frederik Hendriklaan

, Geuzen- en Statenkwartier

Onlangs presenteerde het college het voorlopige plan voor de herinrichting van de Frederik Hendriklaan. Het riool moet vervangen worden en om werk met werk te combineren, wordt het winkelgebied in één keer aangepakt, waardoor de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Het is volgens de VVD, goed nieuws dat er na zoveel jaar eindelijk een mooi en breedgedragen plan ligt. Een plan dat ervoor zal zorgen dat de verkeersveiligheid beter wordt en dat zorgt voor een flinke impuls voor het winkelgebied. Een plan dat dus goed is voor de omwonenden en de ondernemers op de Fred. Wel heeft de Haagse VVD nog vragen over de verkeersveiligheid.

Het laden en lossen van goederen zorgt regelmatig voor onveilige situaties. De ondernemers zijn hier zelf verantwoordelijk voor met hun leveranciers. Tot op heden zijn er geen venstertijden afgesproken, wat dubbelparkeren in de hand werkt. De Haagse VVD is daarom zeer enthousiast over dat er meer plekken komen, speciaal voor het laden en lossen. VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen: “de volledige vrijheid die de vrachtwagens en bestelbusjes op de Fred hebben, welke voor een gevaarlijke situatie zorgt, is hopelijk afgelopen in de nieuwe situatie. Mijn kinderen, maar ook andere kinderen in de wijk moeten veilig naar school kunnen en met 4 scholen in de directe omgeving van de Fred is dit een grote prioriteit. Wanneer vrachtwagens gebruik maken van die plekken wordt het veiliger voor de kinderen en andere voorbijgangers om te passeren.”  Wel vraagt de Haagse VVD zich af of er dan ook meer gehandhaafd wordt op dubbelparkeren.

Tevens heeft de Haagse VVD de wethouder gevraagd of het mogelijk is drempels en plateaus aan te leggen in de aanliggende straten welke direct aan de Fred en/ of Willem de Zwijgerlaan liggen om zo de veiligheid te vergroten en is aandacht gevraagd voor de gevaarlijke kruising tussen de Statenlaan en de Eisenhowerlaan.