Haagse VVD pleit voor veilige parkeergarages

Haagse VVD pleit voor veilige parkeergarages

Al een aantal jaren geleden, in 2014, stelde de Haagse VVD al vragen over de veiligheid van de parkeergarages in Transvaal en de Schilderswijk. We hebben toen een paar weken lang bij meerdere parkeergarages gekeken naar bijvoorbeeld de veiligheid, brandgevaarlijkheid en hoe schoon deze garages waren. We deden dat naar aanleiding van klachten van omwonenden over deze situatie.

De gemeente heeft contractueel afspraken gemaakt met beheerders van stallingsgarages waarvan de gemeente eigenaar is, over het beheer, onderhoud en risicodragende exploitatie. De gemeente zegt hierover regelmatig contact te hebben met deze beheerders om eventuele problemen in de garages te bespreken. Maar toch schort het in sommige parkeergarages nog aan de veiligheid. Zoals in de parkeergarage aan de David Blesstraat. In 2014 ontdekte de Haagse VVD onder andere dat in deze garage de nooduitgang met ijzeren platen was dichtgeschroefd. Onlangs werd de Haagse VVD benaderd over inbraken in auto’s en het gevoel van onveiligheid in deze garage. Opnieuw stelt de Haagse VVD vragen over de veiligheid in deze parkeergarage en vraagt aan de gemeente of zij deze situatie wil verbeteren.

 

 

 

In de bijlage hieronder vindt u de schriftelijke vragen die de Haagse VVD aan het college heeft gesteld.