Haagse VVD pleit voor een kwaliteitsteam om architectonische kwaliteit en industrieel karakter van het gebied te waarborgen

, Binckhorst
Haagse VVD pleit voor een kwaliteitsteam om architectonische kwaliteit en industrieel karakter van het gebied te waarborgen

Den Haag staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Den Haagt groeit en er komen steeds meer inwoners bij die allemaal een mooi huis in een leefbare stad willen hebben. Als het aan de Haagse VVD ligt, dan moet de groei werken voor de stad. De Binckhorst is bij uitstek één van de zeldzame plekken in onze stad waar dat ook kan en daarom moet deze grootschalige ontwikkeling goed geregeld zijn, zodat we na afloop vol trots kunnen kijken naar een heel mooi stukje Den Haag.

Het is daarom van groot belang dat we ook de kwaliteit van de architectuur niet uit het oog verliezen. Het is noodzakelijk dat er veel gebouwd wordt, maar wat de Haagse VVD betreft moet dat wel van voldoende kwaliteit zijn en aansluiten bij het huidige industriële en ruige karakter van de Binckhorst. Om dat zeker te stellen heeft VVD-raadslid Ayse Yilmaz vandaag tijdens de raadsbehandeling van het Omgevingsplan een motie ingediend waarin zij oproept om een kwaliteitsteam op te richten. Dit team heeft als taak de aankleding en het industriële karakter van de Binckhorst te waarborgen. Wat de Haagse VVD betreft moet dit kwaliteitsteam bestaan uit toparchitecten.
Ayse Yilmaz: ‘De Binckhorst is een uniek gebied in Den Haag met een eigen identiteit en karakter en dat moeten we koesteren. Daarom pleit ik voor een kwaliteitsteam dat ingezet kan worden om de architectonische kwaliteit van de Binckhorst te waarborgen.’
En goed nieuws, want deze motie is met brede steun aangenomen.

De Haagse liberalen zijn tevens van mening dat het college optimaal gebruik moet maken van deze grootste gebiedsontwikkeling in Den Haag. Ayse Yilmaz: ‘Als we soepel om zouden gaan met alle beperkende regels die het bouwen van woningen in de weg zitten, zouden we beter tegemoet kunnen komen aan die schreeuwende behoefte aan een woning van Hagenaren en Hagenezen, leraren, politieagenten, brandweerpersoneel, verplegers en nog veel meer mensen met waardevolle beroepen die we in onze mooi stad nodig hebben.’
Deze hardwerkende Hagenaars vallen vaak in de groep die net niet onder de liberalisatiegrens zit, maar ook niet voldoende verdient om in een hoger segment te huren of te kopen. Het lijkt er soms op dat we deze hardwerkende mensen vergeten, terwijl zij juist zo waardevol zijn voor onze stad. Ayse Yilmaz zou daarom graag zien dat we op de aangewezen plekken waar hoogbouw tot 140 meter mogelijk is, flexibeler om gaan met de percentages. Ayse Yilmaz: ‘We staan als stad voor een enorme bouwopgave en met woontorens van 140 meter kunnen we nu eenmaal meer middeldure woningen voor al die hardwerkende Hagenaars realiseren dan met woontorens van 70 meter’.