Haagse VVD: Maatregelen nodig tegen hardrijders op de Stadhouderslaan

Haagse VVD: Maatregelen nodig tegen hardrijders op de Stadhouderslaan

De bewoners van Duinoord en Statenkwartier maken zich grote zorgen om de verkeersveiligheid in hun wijk. Bewoners geven aan dat er veel te hard gereden wordt op de Stadhouderslaan zowel richting de Statenlaan als richting de Koningin Emmakade en de Waldeck Pyrmontkade. Met name in de avonduren en op momenten dat er weinig controle is trappen sommige bestuurders het gaspedaal flink in. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en het brengt naar schoolgaande kinderen in gevaar. Wat de Haagse VVD betreft moeten er snel maatregelen genomen worden om een einde te maken aan de onveilige verkeerssituatie.

VVD-verkeerswoordvoerder Det Regts: ‘Het baart mij grote zorgen dat buurtbewoners en naar schoolgaande kinderen zich niet veilig voelen in het verkeer op de Stadhouderslaan. Er moet snel worden ingegrepen om een einde te maken aan de onveilige verkeerssituatie.’

De Haagse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. De VVD roept de wethouder op om snelheid verlagende maatregelen te nemen zodat er einde komt aan de onveilige verkeerssituatie op de Stadhouderslaan.