Haagse VVD in het nieuws: Zorgen over Jodenhaat: ‘Is Den Haag wel de stad van Vrede en Recht?’

Omroepwest.nl, donderdag 11 maart 2021

DEN HAAG – De Jodenhaat in Den Haag is springlevend. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering waarin de gemeenteraad sprak over een actieplan van de VVD en de ChristenUnie/SGP om antisemitisme aan te pakken en de waarde van Joods-Haags erfgoed beter onder de aandacht te brengen. Joden krijgen in de stad regelmatig te maken met antisemitisme, zo maakten rabbijnen en vertegenwoordigers van Joodse organisaties duidelijk aan de gemeenteraad.

Woensdagavond sprak de Haagse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme. ‘Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was de Joodse gemeenschap in Den Haag met 17.000 zielen op Amsterdam na de grootste van Nederland’, zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. ‘Na de oorlog resteerden nog slechts 2.000 Joodse Hagenaars in onze stad. Ongetwijfeld de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis. Tegelijk is er veel dat herinnert aan een rijk Joods verleden. Dat moeten we koesteren. Het vele Joodse erfgoed dat onze stad rijk is, is veel te onbekend en verdient herwaardering.’

Volgens VVD-raadslid Judith Oudshoorn is Jodenhaat nog altijd een groot probleem in de stad. Oudshoorn: ‘Iedereen moet zich in onze stad veilig en vrij kunnen voelen. Helaas is dit niet altijd het geval. Antisemitisme is nog springlevend, ook in Den Haag en een specifieke aanpak van antisemitisme is nodig.’

Incidenten

Dat onderschrijven meerdere mensen die de raadsleden toespraken tijdens de vergadering. Volgens Ronny Naftaniel van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag laait het antisemitisme voortdurend op. ‘Wat dat betreft was 2019 een topjaar’, zei hij cynisch. ‘Om de dag werd er een antisemitisch incident gemeld en 8,25 procent daarvan kwam uit Den Haag. Dat is catastrofaal en roept de vraag op of Den Haag zich met goed fatsoen stad van Vrede en Recht mag noemen.’

Ook rabbijn Marianne van Praag sprak haar zorg uit. ‘Jodenhaat is van alle tijden, ook in Den Haag’, stelde zij. ‘Onze synagoge moet beschermd worden door politie en marechaussee. We zijn blij dat de overheid ons beschermt, maar het is ook confronterend.’

Rondleiding

Van Praag merkte op dat de leerlingen van scholen die een rondleiding in de synagoge krijgen vaak een gebrek aan kennis hebben over antisemitisme. ‘Ze weten wel dat er in de Tweede Wereldoorlog Joden zijn gedeporteerd, maar ze hebben geen idee hoe het kwam en welke gevolgen het had.’

Volgens Van Praag is het van immens belang om het Joods erfgoed en antisemitisme te belichten. ‘Met name doordat de bevolking wereldwijd, maar ook in Den Haag steeds internationale en pluriformer wordt.’ Ze is daarom blij met het initiatiefvoorstel van VVD en ChristenUnie/SGP.

Immigranten

Sebastian Kruis van de PVV vindt dat het voorstel te weinig doet aan Jodenhaat. ‘Het lijkt allemaal heel wat, maar alle voorstellen om Jodenhaat tegen te gaan zijn dode mussen als we de sluizen openzetten voor duizenden immigranten uit islamitische landen’, zei hij.

Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten vindt dat de PVV hiermee alle moslims over één kam scheert. ‘Ik neem afstand van de uitspraak dat antisemitisme door islamitische groepen naar Nederland wordt meegebracht’, reageerde hij. ‘Dat is niet waar. Ik ben weleens naar een wedstrijd van ADO – Ajax geweest en de leuzen die dan door het stadion schallen, ga ik hier niet citeren. Er zal ongetwijfeld antisemitisme voorkomen in de islamitische hoek, maar de PVV is niet realistisch door de hele groep over een kam te scheren.’ Op 25 maart neemt de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Dit zijn de vijftien punten uit het initiatiefvoorstel:

1. Alle bestaande activiteiten, zoals de Open Joodse huizendag, de Joodse stadswandeling en de Joodse Geschiedenis Rondvaart beter onder de aandacht te brengen van alle inwoners van Den Haag.

2. Het Atrium minstens één keer per jaar beschikbaar te stellen voor een tentoonstelling over het Joodse leven in Den Haag.

3. Het bevorderen van faciliteren van een Joods bezoekerscentrum in samenspraak met de Joodse gemeenschap, het Haags Historisch Museum en andere relevante partners.

4. Ervoor zorgen dat het stadsbestuur op het hoogste niveau vertegenwoordigd is bij plechtigheden en de viering van Joodse hoogtijdagen.

5. Voorkoming van verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog.

6. Uitnodigen van alle scholen voor een bezoek aan een Haagse synagoge in 2020, in het kader van 75 jaar vrijheid.

7. Vergroten van de bekendheid van de mogelijkheid om Joodse- en oorlogsmonumenten te adopteren.

8. Met schoolbesturen in gesprek gaan om te kijken hoe leerkrachten die moeite hebben om de Holocaust in de klas ter sprake te brengen ondersteund kunnen worden met bijvoorbeeld gastsprekers en het een ontwikkelen van een handelingsperspectief.

9. Bij de Haagse inburgering en naturalisatie in ruime mate aandacht besteden aan de democratische kernwaarden en aan de bijdrage en de geschiedenis van Joden in Den Haag.

10. In overleg treden met de Haagse sport (voetbal)clubs, om te kijken of het roepen van antisemitische leuzen harder aangepakt kan worden. Motiveer aangiftes, club- en of

speelverboden.

11. De politie aanmoedigen om kennis over het Jodendom en over antisemitisme binnen het politiekorps te vergroten; daarbij samen te werken met het Joods politienetwerk.

12. De lokale driehoek, de burgemeester voorop, dient de politie te steunen en ruimte te geven om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.

13. Bij het Rijk te lobbyen voor een toegankelijke registratie van antisemitische incidenten.

14. Bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatie voorzieningen inschakelen.

15. Instellen van een stedelijk coördinator antisemitisme.