Haagse VVD in het nieuws: ‘Zorg voor veilige en begaanbare wegen, juist nu!

Dinsdag 9 februari – Omroep West

De sneeuw zorgt deze dagen niet alleen voor heel veel plezier, maar ook voor onbegaanbare wegen. Deze onbegaanbare wegen zorgen er vervolgens voor dat lokale winkelcentra en scholen onbereikbaar zijn en wat de VVD-raadsleden Judith Oudshoorn en Ayse Yilmaz betreft moet de gemeente er alles aan doen om deze routes zo snel mogelijk begaanbaar te maken.

VVD-raadslid Judith Oudshoorn: ‘Vanaf woensdag is het eindelijk mogelijk om spullen af te halen bij winkels, iets waar zij al lange tijd voor lobbyen. Nu is het eindelijk zover en zijn zij zo goed als onbereikbaar door de spekgladde en slecht begaanbare wegen in onze stad. Dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden door het college.’

In haar nota gladheidsbestrijding geeft het college aan dat winkelgebieden, trottoirs en woonstraten niet onder het strooibeleid van de gemeente vallen, alleen bij extreme of afwijkende omstandigheden zou de gemeente kunnen besluiten om te strooien op deze locaties. Oudshoorn en Yilmaz vinden dat er nu sprake is van zo’n afwijkende omstandigheid.

Het college geeft aan dat zij voor het strooien van bovengenoemde locaties een beroep doet op de medewerking van bewoners en ondernemers. Ayse Yilmaz vraagt zich echter af op welke wijze bewoners en ondernemers op de hoogte worden gesteld van deze taak en hierbij betrokken worden. ‘Elk jaar wordt dit beleid geëvalueerd, wordt er dan ook naar burgerparticipatie gekeken? Wat je ziet is dat veel mensen hun eigen stoepje en het stoepje van de buurman schoonvegen, maar dat het daarbij blijft. Blijkbaar gaat er dan toch iets mis bij de communicatie van de gemeente.’

Ook vraagt zij zich af of het niet mogelijk zou zijn om de capaciteit van de gladheidsbetrijding uit te breiden, bijvoorbeeld door de inzet van particuliere aanbieders.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4360637/Winterweer-Sneeuw-zit-ijs-op-slootjes-in-de-weg