Haagse VVD in het nieuws: Wordt de hofstad te veel anti-auto?

Algemeen Dagblad, dinsdag 2 maart 2021

door Ilah Rubio

Er moet snel een oplossing komen voor de enorme parkeerproblemen in de oude wijken rondom het centrum van Den Haag, vinden het CDA en VVD. In veel van die vooroorlogse wijken kunnen bewoners nergens hun auto meer kwijt. De coalitiepartijen willen dat wethouder Robert van Asten (mobiliteit) ook aandacht gaat schenken aan de auto en niet alleen de fiets. ,,Die Verelendung-tactiek werkt niet.”

In het coalitieakkoord is weliswaar afgesproken dat het autoverkeer in de stad teruggedrongen moet worden, maar nu slaat de balans wel heel erg door naar de fiets en het ov, vinden de liberalen en christendemocraten. ,,Wij vinden dat mensen moeten kunnen kiezen welk vervoersmiddel ze gebruiken”, zegt VVD-raadslid Det Regts. Volgens haar werkt de Verelendung-tactiek van het college, met als doel de verkeerssituatie in de stad zo te verslechteren dat mensen zelf hun auto wegdoen, niet.

De VVD vindt dan ook dat nu de auto aan de beurt is. Regts pleit sterk voor de aanleg van parkeergarages, ondergronds of bovengronds, maar in ieder geval inpandig. De oude straten in de vooroorlogse wijken zijn namelijk niet gebouwd voor zo veel auto’s. ,,Ze staan nu stampvol met auto’s. Dat ontsiert die straten enorm. Het hele leefklimaat is bedorven.”

Als meer mensen hun auto in een garage kunnen zetten, wordt het een stuk leefbaarder in die oude wijken, omdat er meer ruimte komt voor groen. Maar veel bestaande wijkgarages in onder meer de Schilderswijk staan nu leeg. De bezettingsgraad is daar erg laag. Regts begrijpt wel waarom bewoners de bestaande garages mijden. ,,Die zijn vaak slecht onderhouden en lelijk. Veel mensen voelen zich er ook onveilig. Ook daar moeten we iets aan doen.”

Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman wil meer parkeergelegenheid, in heel de stad. ,,Zeker in de wijken waar de parkeerdruk te hoog is zoals in de Schilderswijk, Transvaal en Bezuidenhout moeten we iets doen.” Het geld is de afgelopen jaren vooral gegaan naar fiets- en ov-projecten in de stad, weet ook fractievertegenwoordiger Daniël de Groot. ,,Maar het parkeerprobleem is een van de grootste problemen in de stad. Je ziet nu heel veel auto’s op straatniveau en dat wil je eigenlijk niet. Je wil dat daar mensen wandelen en spelen.”

Ander tempo
Alleen maar inzetten op ov en fiets en dan hopen dat mensen hun auto wegdoen, werkt volgens het CDA niet om het parkeerprobleem op te lossen. ,,Mensen blijven een auto houden.” De partij pleit daarom voor het verbeteren en eventueel goedkoper maken van bestaande garages en de bouw van nieuwe. ,,Wij zijn het op zich eens met de richting van het college om het autoverkeer in de stad te verminderen, maar wij hebben een ander tempo dan de wethouder. Je moet het ook niet onmogelijk maken voor mensen om de auto te gebruiken. Je mag best ambities hebben, maar je moet niet overdrijven.”
Lastig

Wethouder Van Asten heeft de partijen beloofd dat hij naar hun wensen gaat kijken. ,,Het aanleggen van parkeergarages, boven- of ondergronds in dichtbebouwde wijken met parkeerproblemen, zal lastig zijn vanwege ruimtegebrek. Maar we kijken graag naar de mogelijkheden omdat dit de kans biedt om op straat meer ruimte voor groen, de wandelaar, de fietser en terrasjes te realiseren. Bij de nieuwe parkeernota die dit voorjaar uitkomt zal hieraan aandacht worden besteed”, aldus de D66-bestuurder.

Het gebrek aan parkeerplekken in sommige wijken leidt tot onwenselijke situaties en overlast op straat. Zo zijn er veel mensen die hun voertuig maar op de stoep of berm zetten of andere plekken waar dat eigenlijk niet mag.

Ook zijn er in meerdere straten opvallend veel invalidenparkeerplekken, waarvan het twijfelachtig is of die terecht zijn toegewezen. Gevolg: nog minder parkeerplekken op straat.