Haagse VVD in het nieuws: VVD wil helderheid bij vaccinatie

Haagse VVD in het nieuws: VVD wil helderheid bij vaccinatie

Een gezond Den Haag voor iedereen. Dat is een doel waar we volgens de VVD Den Haag met z’n allen hard aan werken, onder andere door gezond te eten en voldoende te bewegen en ook vaccinaties dragen bij aan een gezond Den Haag. Wel of niet vaccineren is echter nog steeds een keuze die iedereen voor zichzelf of voor zijn of haar eigen kinderen mag maken en deze keuze dienen we ook te respecteren.

Waar we alleen wel iets van mogen vinden is het feit dat steeds minder ouders hun kinderen laten inenten tegen ziektes als bof, mazelen of rode hond. Hierdoor is de vaccinatiegraad in sommige steden gedaald tot onder de negentig procent en dat is een percentage dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. De kans op bijvoorbeeld een mazelenuitbraak is minimaal wanneer de vaccinatiegraad 95 procent of hoger is. Deze groepsimmuniteit beschermt mensen die niet zijn gevaccineerd en op bijvoorbeeld kinderdagverblijven kan dit percentage van groot belang zijn voor de volksgezondheid, omdat hier ook kinderen aanwezig zijn die nog te jong zijn voor de vaccinatie.

Hoe komt het dat deze vaccinatiegraad afneemt? Dat vraagt VVD-raadslid Remco de Vos zich af. ‘’Waarom kiezen sommige mensen ervoor om zichzelf of zijn of haar kinderen niet te laten inenten: is dat een bewuste keuze of is dat laksheid? Ik ben daarom erg benieuwd naar de omvang van dit probleem in Den Haag, zodat indien dit speelt er gericht iets aan kan worden gedaan. De gemeente kan deze mensen door actieve voorlichting bijvoorbeeld wijzen op de verantwoordelijkheid die zij hebben en de risico’s die zij nemen.”

De Haagse VVD wil graag van het college weten of bijvoorbeeld bekend is hoe hoog het vaccinatiepercentage in Den Haag is en of er bepaalde inentingen, groepen of leeftijden zijn die afwijken van het gemiddelde. Ook is de partij benieuwd op welke wijze de gemeente voorlichting geeft over het belang van de vaccinaties en hoe de gemeente omgaat met hen die een wantrouwen hebben tegen bepaalde vaccinaties.

Om enigszins zicht te krijgen op de vaccinatiegraad in een bepaalde omgeving, is het op dit moment mogelijk voor kinderdagverblijven om ouders, wanneer zij daar om vragen, geanonimiseerd te laten weten dat er op het kinderdagverblijf kinderen zijn die niet zijn gevaccineerd. De partij vraagt het college ook of zij inzicht heeft in hoe vaak kinderdagverblijven ouders hierover informeren. Tenslotte wil de VVD graag weten of de kinderdagverblijven, maar bijvoorbeeld ook sportverenigingen, zich bewust zijn van de risico’s en op welke wijze zij hierin ondersteund worden door de gemeente.