Haagse VVD in het nieuws: VVD pleit voor Huis voor de Literatuur

Dagblad070.nl, woensdag 10 juli 2019

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat onlangs verscheen, blijkt dat Nederlanders de Nederlandse taal het meest bepalend vinden voor hun gemeenschappelijke identiteit.
VVD-raadslid Det Regts zal tijdens de behandeling van het kunst- en cultuurplan daarom pleiten voor een Huis voor de Literatuur. ‘Een plek waar onze Nederlandse taal en literatuur centraal staat: waar poëzie en literatuur kan worden voorgelezen en waar ook aandacht is voor laaggeletterdheid.’
Det Regts: ‘De Nederlandse taal is onze meest gewaardeerde gemeenschappelijke waarde en krijgt wat mij betreft te weinig aandacht in dit nieuwe beleidskader. En dat terwijl onze taal dat juist goed kan gebruiken.’ Regts doelt hiermee onder andere op het feit dat de literaire festivals veelal in het Engels zijn.