Haagse VVD in het nieuws: ‘VVD en PVDA willen meer camera’s in Bezuidenhout-West’

Woensdag 13 januari – Dagblad070

VVD en PvdA willen dat het gemeentebestuur meer doet om de veiligheid in Bezuidenhout-West te garanderen. Mede naar aanleiding van de vernielingen die onlangs zijn aangericht aan het wijkcentrum, willen raadslid Det Regts (VVD) en fractievertegenwoordiger Andrea Bartman (PvdA) dat het college snel extra toezicht in de vorm van handhaving en (flexibel)-cameratoezicht in de wijk toepast. De politici hopen daarmee niet alleen een einde te kunnen maken aan de vernielingen maar als gevolg daarvan de wijk weer veiliger en meer leefbaar te maken.

De partijen verwijzen woensdag ook naar schriftelijke vragen van de PvdA in november voor meer aandacht voor de wijk, waarna er te weinig is gebeurd. Regts en Bartman willen dat de handhaving van de Schenkweg en van het Schenkviaduct tot aan het Centraal station aansluiten bij het centrum. Het is volgens hen belangrijk dat er niet alleen wordt gefocust op de omgeving rond het Centraal Station, maar dat de problemen in de héle wijk worden aangepakt.

Wat VVD en PvdA betreft krijgt heel Bezuidenhout-West dezelfde aandacht en zorg als het centrum van Den Haag en wordt het beleid gelijkgetrokken. “Dit zou moeten leiden tot een effectiever beleid en het gewenste resultaat van een veiligere wijk.”