Haagse VVD in het nieuws: ’Vergunning voor alle kamerverhuur’

Telegraaf, donderdag 28 november 2019

door Tanja Verkaik

De VVD pleit voor hardere maatregelen om verkamering in Den Haag tegen te gaan. Sinds de invoering van het splitsingsverbod loopt het opdelen van woningen in onzelfstandige kamers de spuigaten uit, volgens raadslid Jan Pronk.

„De groei van de stad kan niet worden opgevangen door de woningen in bestaande wijken op te delen. Dit verstoort het evenwicht”, zegt Pronk. „Maak verhuur van meer dan vier kamers, waar nu een vergunning voor nodig is, onmogelijk en ook verhuur vanaf drie kamers moet worden vergund. Hier is tot nu toe geen vergunning voor nodig, waardoor hiervan geen cijfers zijn”, zegt Pronk. Hij constateert een stijging van het aantal verleende onttrekkingsvergunningen sinds de invoering van het splitsingsverbod in juli 2019.

„Dit lijkt een waterbedeffect te hebben, omdat beleggers zich nu richten op kamerverhuur. We moeten nu de goede lijn die we hebben ingezet met het splitsingsbeleid, vervolmaken met duidelijke regelgeving over verkamering.”

Pronk snapt best dat beleggers kansen zien en dat er meer kamers nodig zijn, maar hij geeft aan dat zij zich moeten richten op het Central Innovation District en de Binckhorst.

„Bestaande woningen zijn niet geschikt voor studentenbewoning. Vanaf vier bewoners in een pand zie je de overlast toenemen. Tot drie personen, terughoudend en met een vergunning bied je ook ruimte aan nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld jonge werkenden die samenwonen en de stap naar een koopwoning nog niet kunnen maken. Dit vormt ook niet direct een bedreiging voor de leefbaarheid, maar met een vergunningsplicht daarvoor houd je als gemeente wel een vinger aan de pols”, aldus het raadslid.

Pronk stelt schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over de kwestie.