Haagse VVD in het nieuws: ‘Steviger aanpak autobranden’

Donderdag 7 januari 2021 – Telegraaf

Bijna dagelijks ging er het afgelopen jaar een auto in vlammen op in Den Haag. „Ten opzichte van 2019 is het aantal autobranden met zes procent gestegen. Het ging in 2020 om 319 autobranden. Dat is te veel”, stelt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf, die pleit voor meer burgerparticipatie, de inzet van drones en flexibel cameratoezicht.

Hagenaar Kees Berenbak maakte het vlak voor de kerst zelf mee. Zijn oude Citroën ging aan De Genestetlaan in vlammen op, tot zijn grote verdriet. „Waarschijnlijk werd de brand aangestoken door een autoband met vloeistof die onder de auto werd geplaatst. Dat raakt je. Van andermans spullen moet je afblijven. Bovendien had het karretje ook emotionele waarde voor mij.” Hij vindt het daarom ’een goede zaak’ dat de VVD aandacht vraagt voor het terugdringen van autobranden in de hofstad.

Potentie

De Graaf ziet veel potentie voor Den Haag in de Utrechtse aanpak waar het aantal autobranden met 22 procent afnam in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor.
„Ik schrok van de Haagse cijfers. Het loopt de spuigaten uit. Het voorkomen van autobranden moeten net zo veel prioriteit krijgen als het voorkomen van inbraken. Veel mensen zijn echt onthand na een autobrand.”
In Utrecht worden sinds enkele jaren bewoners, maar ook bus- en taxichauffeurs, getraind op het herkennen van verdacht gedrag. Daarnaast worden zogenaamde hotspots die in beeld zijn extra in de gaten gehouden. Ook in de nachtelijke uren en is er flexibel cameratoezicht. En er worden politiedrones of drones die warmtebeelden registreren, en onbemande vluchtsystemen van Defensie ingezet.
„Met deze methodes kun je mogelijk de pakkans van daders vergroten. Doel is natuurlijk om het aantal autobranden te laten afnemen en het liefste er helemaal geen meer te hebben”, zegt de fractievoorzitter, die via schriftelijke vragen vraagt hoe het stadsbestuur aankijkt tegen deze afzonderlijke methodes en of zij deze wel of niet wil inzetten. Ook is hij benieuwd of er zicht is op de dadergroepen, de kenmerken van de slachtoffers en de auto’s en waar de meeste autobranden plaatsvinden.
Voor Berenbak is er toch een gelukkige afloop.
Vrienden en oud-collega’s zamelden geld in voor een nieuwe auto, die hij vrijdag krijgt.