Haagse VVD in het nieuws: ‘Ook hier al wonende migranten helpen bij inburgering’

Vrijdag 12 februari – Dagblad 070

Het college moet met een actieplan komen om al in Den Haag wonende migranten te gaan helpen bij (een betere) inburgering. Nu is het beleid vooral gericht op mensen die voor het eerst naar de stad komen, terwijl er migranten zijn die ondanks het feit dat ze hier al jaren wonen onvoldoende zijn ingeburgerd en onvoldoende Nederlands spreken.

De raad nam daartoe donderdagavond een motie aan van CU/SGP en VVD tijdens de behandeling van het collegevoorstel inzake ‘Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers’.

Volgens de indieners Pieter Grinwis en Jan Pronk moeten er dus specifieke acties komen om ook wat zij noemen ‘oudkomers’ te activeren om (beter) in te burgeren en (Beter) Nederlands te gaan spreken.

Het gevraagde actieplan van het college moet dat gaan bewerkstelligen. Daarbij moet wel zo veel mogelijk worden aangesloten bij al bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld NT2-onderwijs, aldus de indieners.

Het collegevoorstel werd trouwens ook aangenomen, met alleen de fracties van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de PVV als tegenstemmers.