Haagse VVD in het nieuws: ‘Onderzoek ‘dubbel bestemmen’ voor een mooiere Weimarstraat’

Dagblad070.nl, dinsdag 30 maart 2021

De Weimarstraat is een prachtige straat in onze stad, maar ook een straat die al jaren kampt met problemen: de overlast van de vele coffeeshops en ondermijning zijn zomaar twee voorbeelden van problemen waar de wijk tegenaan loopt. VVD-raadslid Ayse Yilmaz zet zich al haar gehele raadsperiode in om deze straat op te knappen en gelukkig is ook het Haagse college hier hard mee bezig. Tijdens de commissievergadering van dinsdagmiddag wordt er onder andere gesproken over het aanpakken van de problemen in de Weimarstraat. Wat Yilmaz betreft komt het college met goede suggesties om aan de slag
te gaan met de problemen in de straat, maar daarnaast zal zij ook zelf nog een extra suggestie doen. Yilmaz: “De Weimarstraat is een hele lange straat met afwisselend winkels, horeca en woningen. Wat mij betreft gaan wij het winkelgebied meer concentreren richting het stuk Weimarstraat aan de kant van het Koningsplein en maken we de rest van het gebied geschikt voor bijvoorbeeld woningen. Dit kunnen we doen door de bestemming van de panden aan te passen.”

Ayse Yilmaz sluit met haar idee ook aan op een artikel van Tracy Metz in het NRC van 20 maart jl.. In dit artikel schrijft Metz over de transformatie van winkelstraten. Zij is van mening dat, o.a. door Corona, het straatbeeld diverser zal worden, waarbij er meer ruimte zou moeten komen voor bijvoorbeeld kleinschalige werkplekken, zorg, cultuur en sociale functies. Zij ziet deze transformatie daarnaast ook als kans om de bestemmingen detailhandel en wonen weer meer met elkaar te integreren. Als voorbeelden noemt zij Porto, waar een leegstaand winkelcentrum nu gebruikt wordt als oefenruimte voor musici,
en de VS, waar een winkelcentrum is omgebouwd tot een gebouw met woningen, gezondheidszorg, horeca, cultuur en winkels.

Yilmaz roept het college op om samen met de ondernemers op de Weimarstraat deze opties en mogelijkheden te verkennen. Yilmaz: “De ondernemers en de gemeente moeten hierin de handen in één slaan. De gemeente kan deze variëteit bijvoorbeeld stimuleren met ‘dubbelstemmen’, zodat het makkelijker wordt om wonen en bedrijvigheid te combineren. Daarnaast moet er vanuit de gemeente ook echt een kwaliteitsimpuls komen, zodat het voor zowel ondernemers én woningzoekenden aantrekkelijk is om zich in de Weimarstraat te gaan vestigen. Van de ondernemers en bewoners verwachten we vervolgens dat zij de handen ineenslaan en zich ook echt gaan inzetten voor een mooiere Weimarstraat.”