Haagse VVD in het nieuws: Najaarsnota en het sociaal-economisch herstelplan Corona

Vandaag heeft het college de najaarsnota en het sociaal-economisch herstelplan Corona gepresenteerd.

In dit herstelplan vinden we zowel maatregelen voor de korte termijn als de lange termijn en dit is volgens de Haagse VVD ook hard nodig om onze stad weerbaar te houden, nu en voor de toekomst.

VVD-raadslid Judith Oudshoorn: ‘Veel ondernemers staat het water aan de lippen, actie is dus nu nodig om hen te helpen. Gelukkig komt er nog steeds veel (financiele) steun vanuit het rijk, maar er zijn ook dingen die we als gemeente kunnen doen en ik ben blij dat dit nu opgepakt wordt door het college.’

Oudshoorn doelt hiermee op de maatregelen om de huur voor de strandpaviljoens én de kramen op de Haagse Markt volledig kwijt te schelden voor de maanden april en mei en voor 50% voor de maand juni.

Ook vinden we in het herstelplan maatregelen voor de lange termijn. Denk hierbij aan het belang van het (versneld) uitvoeren van geplande bouw- en mobiliteitsprojecten. Iets waar de liberalen al eerder aandacht voor gevraagd hebben. Oudshoorn: ‘Door deze projecten nu (versneld) uit te voeren, zorgen we voor het behoud van werkgelegenheid op de korte termijn en voor een aantrekkelijke stad op lange termijn.’

En juist die aantrekkelijke stad is ook belangrijk voor onze Haagse economie. Oudshoorn: ‘Door Corona hebben we gezien hoe belangrijk onze economie is voor onze stad. Het succes van onze stad, leunt sterk op de ondernemers van Den Haag. Het is de drijvende kracht achter een gezonde economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Deze ondernemers hebben nu steun nodig, niet alleen van het rijk maar ook van de gemeente.’

Tot slot, en hier heeft de Haagse VVD al meermaals aandacht voor gevraagd, gaat het college werk maken van ‘mensen van werk naar werk begeleiden’ en dat is goed nieuws. Oudshoorn: ‘Naar schatting zal Corona 22 000 banen kosten op korte termijn, dit is een daling van 8% van de werkzame personen in Den Haag. Daarnaast zijn er ook nog veel sectoren, zoals de zorg het onderwijs en de bouw, waar een tekort is aan personeel. Werk naar werk beleid kan zorgen voor het meeste herstel t.o.v. pre-corona. Het is goed om te lezen dat het college hier nu een prioriteit van maakt en ik zal dat ook scherp blijven monitoren de komende tijd.’