Haagse VVD in het nieuws: ‘Muzee gered! Alsnog subsidie voor Schevenings museum’

De Scheveninger, 17 juni 2020

door Jill van Casteren

Woensdag werd bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de subsidie voor Muzee Scheveningen te continueren. Weliswaar met enkele tienduizenden euro’s minder, maar verreweg het grootste deel van het budget blijft overeind. Hiermee lijkt de toekomst van het Muzee veiliggesteld.

Eind april werd door de onafhankelijke commissie van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur de toekenning van een meerjarige subsidie aan Muzee nog afgeraden. Geen subsidie zou betekenen dat Muzee Scheveningen aan het einde van 2020 definitief de deuren zou moeten sluiten.

De bekendmaking van het advies leidde tot veel opschudding op Scheveningen. En Muzee en de achterban van het museum kwamen in opstand. Gezamenlijk gingen zij de strijd aan met een petitie, raamposters, vlaggen en een social media campagne. Ook achter de schermen zorgde het advies voor politieke consternatie.

Zo maakte de VVD in de coalitie al snel duidelijk, dat het wat hen betreft onbestaanbaar zou zijn om Muzee Scheveningen te sluiten. Aan De Scheveninger liet VVD-raadslid Jan Pronk toen al weten dat Muzee cruciaal erfgoed is. Al snel bleek dat er meer steun was in de coalitie, zo spraken ook Dennis Groenewold (D66) en Cees Pluimgraaff (CDA) zich uit voor behoud. Wethouder Robert van Asten toonde zich gevoelig voor de steun die op Scheveningen was ontstaan en de politieke druk die zich aftekende, en besloot alsnog om de subsidie voor het Muzee te continueren. Er is 341.000 euro vrijgemaakt voor de museumfunctie van het Muzee. Ook is er 75.000 euro gereserveerd voor de functie van ‘cultuuranker’, al is het de vraag of Muzee die functie blijft behouden.

Raadslid Pronk is in ieder geval zeer tevreden over het behaalde resultaat: “Ik ben blij dat de wethouder het Muzee niet langer in onzekerheid laat over hun toekomst. Het is geweldig dat de prachtige verhalen uit het Scheveningse verleden ook in de toekomst aan de Scheveningers, Hagenaars en alle anderen die het Muzee bezoeken kunnen worden doorgegeven.”