Haagse VVD in het nieuws: ’Meer tijd voor Centrum Noord’

Telegraaf, vrijdag 19 maart 2021

De VVD wil meer tijd om het maatregelenpakket voor Centrum Noord in Den Haag te bestuderen. Er ligt een plan klaar met maatregelen dat door diverse bewoners- en belangenorganisaties op papier is gezet om doorgaand verkeer te weren en de luchtkwaliteit te verbeteren in het gebied. Meerdere raadsleden spraken donderdag in de raadscommissie hun zorgen uit over verkeerstoename op omliggende wegen, zoals de Raamweg en Vaillantlaan. Het Haagse stadsbestuur verwacht na instemming van de raad binnen zes maanden met een overzicht te komen wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.Haag