Haagse VVD in het nieuws: ‘Meer sporten op saaie pleinen’

Donderdag 26 november – Telegraaf

Op saaie, versteende pleinen en parken in de Haagse wijk Transvaal moet met simpele ingrepen de drempel worden verlaagd om buiten te sporten. „Bijvoorbeeld door fitnesstoestellen te plaatsen in de buitenruimte, een atletiekbaan of hinkelbaan te tekenen op het asfalt of blokken te plaatsen voor bijvoorbeeld freerunners”, zegt PvdA-fractievertegenwoordiger Samir Ahraui.
De PvdA diende samen met de VVD een motie hierover in tijdens de behandeling van het Haags Sportakkoord woensdag. Chris van der Helm en Ahraui noemen onder meer Wijkpark Transvaal, Hobbemaplein en Kaapseplein, Anna Blamanplein, Stellenboschplein en het Mandelaplein als voorbeelden waar de openbare ruimte beter kan worden ingezet om bewegen te stimuleren. „Met wat simpele ingrepen geef je bijvoorbeeld Wijkpark Transvaal net iets meer sjeu”, zegt Van der Helm. „Zo kun je ook een klimwand maken op het voetbaldoel dat er al is.” Een goed voorbeeld noemt hij het schoolplein van OBS De Springbok waar onder meer een hinkelbaan werd ingetekend op het sportveld.”

Juist in Transvaal is het van belang om de ruimte die er is goed te benutten, vindt ook Ahraui. „Er zijn hier weinig sportfaciliteiten, maar je hebt op een plein of in dit Wijkpark Transvaal wel ruimte voor bijvoorbeeld fitnesstoestellen. Op de langere termijn zien ik natuurlijk graag meer sporthallen, maar op de korte termijn kan dit worden gerealiseerd.”
Wethouder Hilbert Bredemeijer reageerde woensdag tijdens de raadsvergadering positief op de motie. „Heel belangrijk om te kijken naar mogelijkheden van het gebruik van de buitenruimte”, stelde hij. „Het is belangrijk dat de sportdeelname omhoog gaat.” Hij is bereid om bij herinrichtingsplannen hiernaar te kijken.