Haagse VVD in het nieuws: ‘Inburgeraars snel aan de bak’

Donderdag 11 februari – De Telegraaf

Bij inburgering van nieuwkomers moet heel duidelijk worden gemaakt wat de Nederlandse spelregels zijn. Ook moeten inburgeraars zo snel mogelijk naar een betaalde baan worden begeleid.
VVD-raadslid Jan Pronk wil dat de beleidsnota Nieuw in Den Haag wordt aangescherpt op deze punten. Nieuwkomers die verwijtbaar niet meewerken aan inburgering, moeten worden beboet, zoals de wet voorschrijft. „Maar gebeurt dit ook? Als je het aanbod en de begeleiding die beschikbaar is niet benut, moet daar ook op worden gehandhaafd”, vindt Pronk.

Donderdag wordt tijdens de raadsvergadering gesproken over de beleidsnota, de aanpak voor verschillende groepen nieuwkomers in Den Haag. Van arbeidsmigranten tot jonge statushouders.
„De inzet van de wethouder is goed, maar ik mis de nadruk op begeleiding naar betaald werk. Vrijwilligerswerk is een prima opstap, maar betaald werk is de basis. Uiteindelijk moeten nieuwkomers ook op eigen benen staan. Bovendien is er een tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren, zoals de bouw, installatiebranche en logistiek”, zegt de VVD’er, die een motie hiervoor heeft klaarliggen. Hij wil dat werkgevers op de hoogte zijn van de mogelijkheden. „En inventariseer waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt en match die met de talenten van inburgeraars.”
Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen. Daarin komen onder meer normen en waarden aan bod. „Hierover staat niets specifiek in de nota, maar als je hier komt wonen is het erg belangrijk dat ondubbelzinnig duidelijk wordt waar we in Nederland voor staan, zoals de vrijheid van meningsuiting.”