Haagse VVD in het nieuws: ‘Inbreng Frans de Graaf begroting 2021’

Voorzitter,

Een vriendin van mij wordt volgend jaar 50, en die had daar naar uitgekeken om een groot feest te vieren voor haar vrienden en familie. Zij heet Mieke. En die twijfelt er nu over of zij dat feest nog welk an geven volgend jaar. En dan zou je denken; er zijn toch wel wat ergere dingen op deze wereld? Dat klopt, maar geeft wel aan; het zijn onzekere tijden waarin we leven, als je niet eens meer kunt weten of je volgend jaar wel een feestje kunt geven. Dan is een verjaardagsfeestje misschien nog wel een luxe ding, maar er zijn natuurlijk ook mensen met een zaak en niet weten of hun zaak volgend jaar nog wel bestaat. Er zijn mensen met een flexible contract, die niet weten of ze volgend jaar nog wel inkomen hebben. Er zijn ouderen die heel graag weer onder de mensen zouden willen zijn en niet weten wanneer dat weer kan. En die onzekerheid is tergend.

Tegelijkertijd moet de Hagenaar wel door. En ik heb daar veel waardering voor. In het bijzonder voor mensen die niet alleen voor zichzelf moeten zorgen, maar ook de zorg voor een ander hebben; en dan heb ik het over mantelzorgers. Ik roep het college dan ook op om in 2021 extra aandacht te geven aan mantelzorgers en Corona-vrijwilligers.

Als we dan nu kijken naar de onzerkerheid waar mensen in zitten, dan komt dat op mij heel gek over als wij hier vandaag over de begroting praten. Als we een dik boekwerk hebben van 300 pagina’s met allemaal tabelletjes en keurige bestuurskundig verantwoorde teksten. Dan denk ik dat dat men doet veronderstellen dat we wel precies kunnen plannen. Dat we wél weten hoe de wereld er volgend jaar voor staat – maar dat is natuurlijk niet zo. Dat maakt deze situatie onwerkelijk. Maar toch is het goed dat wij deze begroting hebben. En de eerste reden daarvan is dat natuurlijk heel veel plannen die in de begroting staan, niet aleen betrekking hebben op heel veel dingen van enkel volgend jaar, maar ook op veel dingen van lange termijn, wat onze stad beter, sterker en mooier maken. Dan kunt u denken aan de energietransitie, aan de investeringen in mobiliteit, in woningbouw end at zijn allemaal belangrijke uitgaven. Als we dan kijken hoe de gemeente er in langere termijn voor staat, dan geeft dat een zorgelijk beeld. Want dan zien we dat de bodem van de resevers van de gemeente in zicht is. In de commissievergaderingen hebben we daar met allemaal mooie technische termen met alkaar van gedachte gewisseld, maar als we dat gewoon in het Nederlands zeggen, dan zeggen we: het geld is bijna op. En dat is zorgelijk. En wat mij ook zorgen baart is dat de gemeente er uiteindelijk ook is om keuzes te maken, hoe je weer de gemeente financieel gezond maakt. En wij weten niet aan welke knoppen wij moeten draaien – wij hebben dat inzicht niet. Daarom roepen wij het college op om een overzicht te maken van mogelijke bezuinigingen, hervormingen, lasten verhogingen en de maatschappelijke effecten daarvan end it te sturen naar de raad voor de zomer van 2021.

Dan nog een ander punt betreffende de lange termijn en dat treft de groei van de stad. Er is hier al regelmatig over gedebatteerd, dat ging dan vooral over bevolkingsgroei, ik wil het vooral hebben over de groei van de stad in brede zin. We moeten onderzoeken in alle facetten hoe de groei van de stad zich uitvouwt.

Het feit dat we oog hebben voor de lange termijn – daarom is het goed dat we een begroting hebben die ziet op deze lange termijn, en het ook goed is om een progonose te maken en zo na te denken over de groei van de stad en te kijken hoe de gemeente financieel gezond blijft, neemt niet weg dat er ook op korte termijn noden zijn die geledigd moeten worden. Ik ben er dan ook trots op dat het college recent met een uitgebreid sociaal-economisch herstelpakket is gekomen. Omvangrijk, warabij er ehct is gekeken waar de nood nu het hoogst is in onze stad als gevolg van Corona. Het is dan ook niet gek dat er zo’n pakket moet komen en dat heeft te maken met de onzekerheid die er in zit. Dat we regematig moeten bijsturen door middel van deze korte termijn maatregelen en daarom sluiten we niet uit dat er wellicht volgend jaar weer een situatie zich voordoet dat we moeten bijsturen omdat Corona zich op een manier intwikkeld die wij nu nog niet kunnen voorzien. Dat zien wij gelukkig met vertrouwen tegemoet. De VVD wil dan ook graag een bijdrage leveren aan maatregelen die dan op korte termijn helpen.