Haagse VVD in het nieuws: ‘Inbreng Det Regts kunstenplan’

Voorzitter,

Toen het Advies van de Adviescommisssie  Leertouwer op ons bureau verscheen, schrok ik toch wel heel erg van de drastische manier waarop een flink aantal kleinere en middelgrote instellingen uit het Haagse culturele leven dreigden te verdwijnen. Instellingen die van belang zijn voor kunstenaars  en voor het Haagse publiek:  het Haagse publiek dat  zo graag de kleinschalige  voorstellingen bezoekt en er plezier aan beleeft.  Waar ze vaak al jarenlang trouw bezoeker van zijn.  Mensen soms ook, voor wie de drempel van grote instellingen soms te hoog zijn. Omdat het te duur is of omdat ze er nog niet aan toe zijn.

Ook zijn die instellingen van belang voor de innovatieve en vaak avant garde kunstenaars die ze vaak al jaren tot een succes maken. Die ervoor zorgen dat er een humuslaag is voor het ecosysteem dat de Haagse kunst  wereld draagt. Die ervoor zorgen dat de grote instellingen aanvoer van nieuwe kunstenaars hebben:  acteurs, dansers, en musici die kunnen doorgroeien. En dat niet alleen: ook aanvoer van nieuwe bezoekers die nieuwgierig worden naar een groter orkest, groot toneel of een dansvoorstelling bij het Danstheater.

Voorzitter, het was niet gemakkelijk, want het budget is beperkt. Toen mijn collega van de Partij van de Arbeid Bülent Aydin en ik de contouren begonnen te tekenen, kwamen we op een tekort. Ondanks de vier ton die de wethouder nog voor ons in petto had. Wij kónden niet anders dan een kleine bijdrage vragen aan de grote instellingen die meer dan anderhalf miljoen subsidie ontvangen. Wij zien dat als een kleine solidariteitsbijdrage van de culturele elite in deze stad. En iedereen weet dat als je tot de elite behoort er een oud adagium bestaat: noblesse oblige. Dat wil zeggen dat je verplicht bent  een reikende hand uit te steken naar degene die het moeilijk heeft.

Ik hoop heel erg dat bij de volgende college-onderhandelingen een groter budget voor cultuur beschikbaar zal komen. En dat dat budget dan in ieder geval voor een flink deel zal worden toegekend aan al die fantastische innovatieve kunstenaars in onze stad die ons culturele leven zo rijk en levendig maken. Op allerlei gebied. Die ervoor zorgen dat de mensen nieuwsgierig hun huis verlaten om concerten, dansvoorstellingen en toneel te bezoeken.  Dat geeft hen schoonheid en troost.