Haagse VVD in het nieuws: ‘Haagse VVD uit opnieuw zorgen over bevolkingsgroei: ‘Gaat over meer dan migratie’

woensdag 4 november 2020, Lot van Bree – Omroep West
De VVD in Den Haag doet opnieuw een poging om de zorgen die de partij heeft over de bevolkingsgroei in de stad op de kaart te zetten. Vorige maand veroorzaakte collegepartij VVD een politieke crisis omdat de partij een omstreden motie van de PVV over bevolkingsgroei steunde. Woensdag diende de VVD een eigen motie in die het stadsbestuur vraagt om de gevolgen van de bevolkingsgroei in kaart te brengen. Wethouder Martijn Balster (PvdA) schoof de motie terzijde omdat hij volgens hem overbodig is.

Een storm van kritiek barstte begin oktober los toen de VVD tijdens een debat over de woningcrisis samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst meestemde met de PVV-motie. Hierin staat dat de woningnood komt ‘door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen’. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel worden gemaakt van beleid.

De motie kreeg geen meerderheid maar coalitiegenoten D66, PvdA en GroenLinks spuwden na de raadsvergadering op de sociale media hun gal en noemden de motie ‘drek’, ‘openlijk racistisch’ en ‘op alle fronten fout’. Ook een deel van de oppositie, de jongerenafdeling van de VVD en landelijke partijen uitten forse kritiek. De VVD erkende een dag later dat de partij ‘niet enthousiast’ was over de woordkeus in de motie, maar stemde er voor vanwege de zorgen die de VVD heeft over de groei van de stad.

Volwassen debat

In navolging van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, die dinsdag opriep tot een ‘volwassen’ debat, probeerde ook de VVD een ‘constructief debat’ te openen en diende woensdag tijdens de begrotingsbehandeling een motie in waarin de partij zorgen uit over de bevolkingsgroei.

‘De effecten van de groei heeft consequenties voor de leefbaarheid, het milieu en de luchtkwaliteit in de stad’, staat in de motie. ‘Een groeiende stad betekent ook een groei in mobiliteit: zowel in auto-, fiets- en ov-gebruik.’ Bovendien zijn de wachtlijsten voor woningen nu al lang en loopt de werkloosheid door onder andere de coronacrisis op. Daarom wil de VVD dat het college onderzoekt op welke wijze de groei van de stad te beïnvloeden is en of ‘urbanisatie en trek naar de steden beter over de regio verdeeld kan worden’.

Woordkeus

Met deze motie neemt de VVD geen afstand van de omstreden PVV-motie, zegt VVD-raadslid Jan Pronk. Pronk: ‘Wij hebben al gezegd dat wij niet enthousiast waren over de woordkeus in de PVV-motie, maar wij onderschreven wel het dictum, waarin staat wat het doel is van de motie. Wij willen met onze eigen motie meer toelichting geven bij de zorgen die wij hebben over de groeiende stad.’

In de motie van de VVD wordt niet expliciet gesproken over migratie als oorzaak van de groeiende stad. ‘De groei van de stad gaat over veel meer’, zegt Pronk. ‘Het gaat ons om de trek naar de stad. Het maakt ons niet uit om welke mensen het gaat.’

Werkgelegenheid

Wel maakt de VVD zich zorgen over de werkgelegenheid als er te veel mensen naar de stad komen. ‘Den Haag heeft een eenzijdige economie’, zegt Pronk. ’Het realiseren van voldoende arbeidsplaatsen voor de huidige beroepsbevolking is al een forse uitdaging, laat staan voor alle nieuwkomers waar ook vandaan. Dit perspectief zal als gevolg van de corona-crisis de komende jaren mogelijk verder verslechteren.’

De PVV noemde de motie in het debat ‘nietszeggend’. ‘De grens is al bereikt’, zei PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. ‘De VVD heeft met mijn motie meegestemd omdat de partij de bevolkingsgroei wil tegengaan. Nu vraagt de VVD wat er nog meer bij kan komen en legt de rode loper uit. U komt terug op uw eerdere standpunt.’

Belletje trekken

Dat ontkende VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. ‘Dit is precies het verschil tussen de PVV en ons’, zei hij. ‘De PVV trekt belletje en rent dan weg. Wij proberen vooruit te komen en verbindingen te zoeken met andere partijen.’

Wethouder Balster was niet enthousiast over de motie van de VVD. ‘U vraagt om de gevolgen van de bevolkingsgroei in kaart te brengen, maar dat doen we al’, zei Balster. ‘U krijgt regelmatig stukken van het college over de manier waarop de stad volgens het stadsbestuur nog kan groeien, u krijgt elk jaar demografische informatie, u krijgt informatie over hoe de stad groeit door de komst van bijvoorbeeld statushouders en expats. Kortom: de motie is overbodig.