Haagse VVD in het nieuws: Haagse VVD stelt vragen over nieuwe flat in Waldeck’

Dinsdag 5 januari 2021 – Den Haag FM

De Haagse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor een nieuwe hoge flat in Waldeck. Bewoners zouden tegenstander zijn van de bouw van een zeven etages hoge flat met 47 sociale huurwoningen. “Wat ze nu willen is op de plek van de oude school een woontoren neerzetten. Dat staat heel dicht op de woningen, er komt gewoon een toren op je neus”, zegt Chris van der Helm in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Omdat bewoners in Waldeck bezwaar hebben tegen de plannen wil de partij dat het besluit om te gaan bouwen wordt heroverwogen door het stadsbestuur. Uit de vragen valt op te maken dat gevreesd wordt dat de nieuw te bouwen flat invloed zal hebben op de leefbaarheid van de wijk.

Raadsleden Chris van der Helm en Jan Pronk willen nu weten wat de toegevoegde waarde van het nieuwe flatgebouw in de wijk is, ook willen ze van het stadsbestuur weten hoe bewoners betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bouwplannen.