Haagse VVD in het nieuws: ‘Haagse raad vertimmert duurzaamheidsplannen wethouder’

Donderdag 17 december 2020 – Omroep West

De Haagse gemeenteraad heeft de duurzaamheidsplannen van wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) flink aangepast. Zij mag nu geen geld meer vastleggen voor de periode na 2021. Voor de 125 miljoen waar het om gaat, gaat de gemeenteraad nu zelf grotendeels plannen maken.

Bovendien bleken woensdagavond in de gemeenteraad vooral de oppositiepartijen en een paar coalitiefracties zeer kritisch over haar voorstellen. Acht partijen en een groot aantal maatschappelijke organisaties tekenden in de zomer van 2017 een klimaatpact. Maar waar er toen een breed front was voor de lokale aanpak van de klimaatproblemen, is dat met het indienen van de voorstellen van de wethouder verdwenen, bleek tijdens een debat.

Insprekers, oppositie en een aantal coalitiepartijen vinden de plannen van de wethouder niet ambitieus genoeg of verwijten haar structureel de verkeerde keuzes te maken. Want zij kiest – is het idee bij de critici – te veel voor steun aan grootschalige initiatieven, zoals warmtenetten. Daardoor zou een deel van het geld dat Den Haag krijgt voor de aandelen Eneco gewoon weer terugvloeien in de kas van dat inmiddels Japanse bedrijf dat betrokken is bij die netten.

In plaats daarvan zouden bijvoorbeeld lokale, kleinere bronnen de toekomst zijn, zei inspreker Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij.

Vaag

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij sprak mede om dit soort argumenten over een ‘ontluistering’. ‘De wethouder heeft 2,5 jaar gedaan om met een vaag bestedingsvoorstel te komen waarvan slechts negen procent van de totale opbrengst van de Enecogelden ten goede komt aan bewoners en verduurzaming van woningen.’

Hij diende daarom een aantal voorstellen in om de plannen van de wethouder grondig aan te passen. Maar die kregen niet voldoende steun. Het raadslid: ‘We doen hiermee een ultieme poging om het klimaatbeleid te redden. Maar de handtekeningen van de vijf coalitiefracties ontbreken. Voor die partijen is het kennelijk belangrijker om de hand boven het hoofd te houden van een falende GroenLinks-wethouder.’

Pittige kritiek

Bij andere oppositiepartijen klonk eveneens pittige kritiek op de wethouder. ‘Greenpeace staat aan het roer bij het stadsbestuur’, zei Karen Gerbrands van de PVV. Zij pleitte voor teruggave van de Enecogelden aan de burgers. Vooral de bewoners van Den Haag die het hardst door de coronacrisis worden getroffen, zouden hiervan moeten profiteren. René Oudshoorn van Hart voor Den Haag noemde het debat ‘dichtgetimmerd’ en ‘doodgeslagen’. De wethouder omschreef hij als ‘wereldvreemd’.

Enige coulance is er nog wel bij coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks. Die hadden nog eigen wensenlijstjes, maar steunden de voorstellen van de wethouder in hoofdlijnen wel. ‘Een goede stap’, zei raadslid Dennis Groenewold van D66.

VVD en CDA kwamen echter wel met eigen verregaande aanpassingen. Zoals het een op het oog onschuldig plan van de VVD om de vastgelegde bedragen voor na 2021 als ‘indicatief’ te beschouwen. Dat komt er echter in de praktijk op neer dat de bedragen na deze collegeperiode vloeibaar worden en de raad het geld mede naar eigen inzicht mag uit geven. Daarbij gaat het wel om het grootste deel: 125 miljoen van de 185. De wethouder gaf dat bedrag met slechts zes woorden weg. ‘Het college kan dit amendement omarmen.’

Rentmeesterschap

Het CDA kwam met het al aangekondigde voorstel om te onderzoeken of veel meer kan worden ingezet op een fonds voor het verduurzamen van woningen. ‘Rentmeesterschap, een klassiek christendemocratisch begrip’, zei fractieleider Kavish Partiman. ‘Maar wat betekent dat eigenlijk vandaag de dag nog? Nou, bijvoorbeeld vol inzetten op het isoleren van woningen. Dat is dé stap op weg naar duurzame stad.’ Dat pleidooi kon rekenen op steun van de wethouder. ‘Ik ga het met enthousiasme uitwerken.’

Eerder, tijdens een commissievergadering had zij zich hier nog tegen verzet, herinnerde Robert Barker van de Partij zich. ‘Voortschrijdend inzicht’, reageerde Van Tongeren.