Haagse VVD in het nieuws: ‘Fracties tevreden over afzien bebouwing Sunny Court’

Den haag, 30 oktober 2020 – Dagblad070

De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD en D66 zijn tevreden na de toezegging van het college dat er niet gebouwd zal worden op het zogeheten Sunny Court. Niet alleen de partijen hadden bij het stadsbestuur aan de bel getrokken over de bebouwing, ook omwonenden van het kleine stadspark tussen de Laan van Meerdervoort en de Obrechtstraat haden hun ongenoegen laten blijken over de bouwplannen. Die zouden ten koste gaan van de rust. Juist die grote zorgen in de buurt waren voor het college reden van de bebouwing af te zien.

Fractievoorzitter Robert Barker van de PvdD is ook blij dat de leefomgeving van de vele diersoorten in de ‘groene oase’ nu niet verder onder druk komt te staan. Marielle Vavier (GroenLinks) vindt dat ‘we dit soort groene plekjes niet moeten willen bebouwen, en al helemaal niet als daarvoor draagvlak in de buurt ontbreekt’.

Jan Pronk (VVD) wijst er op dat de stad moet gaan groeien rond de stations, niet in de bestaande wijken. “Daarom is het goed dat het college heeft besloten niet aan deze ontwikkeling mee te werken.” Collega Dennis Groenewold (D66) benadrukt de onschatbare waarde van parkjes als Sunny Court. “Het geeft ademruimte in onze versteende ruimte. Dat moeten we koesteren, niet volbouwen. ”