Haagse VVD in het nieuws: ‘Den Haag wordt seniorvriendelijk’

Dinsdag 15 december – Telegraaf, Tanja Verkaik.

De gemeente Den Haag trekt alles uit de kast voor het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022. Van studenten die college geven aan ouderen tot aan het schouwen van de openbare ruimte met senioren in vier stadsdelen.

De groep senioren groeit flink de komende decennia. In 2040 gaat het om 120.000 Haagse ouderen, in 2019 waren dat er 80.000. „Veel senioren vervullen nu en straks een belangrijke rol in onze stad, als bijvoorbeeld mantelzorger en vrijwilliger. Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die gaat over het ouderenbeleid.

In het actieprogramma is extra aandacht voor wonen, toegang tot hulp en informatie en activiteiten voor deze doelgroep. Om de brug tussen jong en oud te slaan worden er in 2021 vijf collegereeksen gegeven door studenten aan senioren. Dit is in samenwerking met Bibliotheek Den Haag. Voor het actieprogramma is dit jaar dik 1,7 miljoen euro beschikbaar en in 2021 en 2022 ruim twee miljoen euro.

In 2022 komt de gemeente met een subsidieregeling voor organisaties die financiële ondersteuning willen aanvragen voor sociale, culturele en sportieve activiteiten voor deze doelgroep. Ook komen de komende twee jaar minimaal vier nieuwe Haags Ontmoeten-locaties bij. Dat zijn plekken in de wijk waar Haagse ouderen en mantelzorgers kunnen binnenlopen voor ontmoeting, activiteiten en het uitwisselen van ervaringen. Drie van deze Haags Ontmoeten locaties worden vanaf 2021 verstrekt met een zogeheten dementheek waar vragen kunnen worden gesteld over dementie een hulpmiddelen kunnen worden geleend.

In Loosduinen, Centrum, Escamp en Scheveningen worden vanaf 2021 schouwen gehouden op stadsdeelniveau met senioren om te kijken wat er beter kan in de openbare ruimte. Ook blijft de gemeente investeren waar de behoefte is aan meer bankjes om even uit te rusten. Doel is dat er in 2022 twintig extra bankjes zijn geplaatst in de stad. In 2021 worden er valpreventietrainingen in alle stadsdelen gehouden. Volgend jaar komt er ook een breincoach-app voor jonge ouderen.

De app doet kleine suggesties om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. In datzelfde jaar start in Escamp een pilot om nieuwe vormen van groepswonen te introduceren in bestaande seniorencomplexen.