Haagse VVD in het nieuws: Den Haag legt taaleis bijstand uit in het Turks

Automatische concepten

De Telegraaf, 30 oktober 2018

DEN HAAG – Hagenaars die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen tot grote verbazing van de VVD-fractie in de hofstad bij de gemeente de regels rond de taaleis in het Turks en Arabisch raadplegen. „Echt absurd. Ik vraag me af hoe serieus de gemeente dit eigenlijk neemt”, aldus raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen.

Vanaf januari 2016 is de Wet Taaleis landelijk van kracht. Daarin is bepaald dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Volgens de coalitiepartij worden de regels in de meeste gemeenten uitgelegd op hun website. Den Haag voegt daar vertalingen in het Turks en Arabisch bij. Daar moet snel mee worden gestopt, aldus de liberalen.

Vanaf januari 2016 is de Wet Taaleis landelijk van kracht. Daarin is bepaald dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Volgens de coalitiepartij worden de regels in de meeste gemeenten uitgelegd op hun website. Den Haag voegt daar vertalingen in het Turks en Arabisch bij. Daar moet snel mee worden gestopt, aldus de liberalen.

’Nederlands is nodig op de arbeidsmarkt’
„In 2002 werd al gezegd dat mensen die hier wonen ook in het Nederlands bediend moeten worden”, aldus Oudshoorn-van Ginderen. „De vertalingen zijn in het Turks en Arabisch, dan gaat het om mensen die er al vele jaren zijn. Nederlands is hier de voertaal, het helpt je zelfstandig te worden en het is nodig op de arbeidsmarkt.”

Haar VVD-collega, integratiewoordvoerder Jan Pronk, vult aan: „Gemeentelijke informatie vertalen is niet de juiste weg naar integratie. De gemeente geeft hiermee een verkeerd signaal af naar iedereen die de Nederlandse taal moet leren.”

Taaleis genegeerd
Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek begin dit jaar bleek dat veel gemeenten de wettelijke taaleis – ingesteld op aandringen van de landelijke VVD – negeren. Taaltoetsen worden amper afgenomen en in veel gemeenten zijn er ook geen bijspijkerplannen voor uitkeringsgerechtigden die de taal niet voldoende machtig zijn.

Oud-wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) van sociale zaken reageerde toen na PVV-vragen dat er in Den Haag 13.000 mensen waren getoetst op hun taalniveau. Ongeveer zeshonderd mensen hadden daarna de verplichting opgelegd gekregen om de Nederlandse taal bij te spijkeren.

De VVD wil nu opnieuw weten hoe de situatie is. Ook vragen de raadsleden of er al mensen gekort zijn op de uitkering, omdat ze zich niet voldoende hebben ingezet.

De gemeente zegt in een reactie dat het doel is dat de ontvanger weet wat de regels zijn, in dit geval dat hij of zij aan de taaleis moet voldoen om in aanmerking te komen voor (volledige) bijstand. „Bij mensen die dat kennisniveau nog niet hebben zal het sturen van informatie in het Nederlands niet tot het gewenste resultaat leiden”, legt de woordvoerder van wethouder Bert van Alphen de keuze voor vertalen uit. Benadrukt wordt dat de bijstandsregels na doorklikken ook in het Frans en Engels beschikbaar zijn.