Haagse VVD in het nieuws: ‘De beveiliging regel je zelf maar’

Álgemeen Dagblad, donderdag 18 juni 2020

door Jorina Haspels

Frans de Graaf (VVD) wil minder blauw zien bij evenementen

Frans de Graaf, voorman van coalitiepartij VVD, wil dat agenten minder worden ingezet bij evenementen en meer op straat te vinden zijn. Hij doet zijn voorstel vanavond tijdens een raadsdebat over veiligheid. Met dank aan de coronacrisis.

De coronacrisis?
,,Wij zijn de afgelopen periode heel veel aangesproken door mensen die zagen dat er meer blauw op straat was. Ze voelden zich veiliger, ook omdat mensen nu werden aangesproken op asociaal gedrag. Ik heb de politie gebeld en gevraagd hoe het komt dat er nu meer blauw op straat is. De politiechef vertelde mij dat dit komt doordat er geen demonstraties, voetbalwedstrijden en evenementen zijn, waardoor er veel meer capaciteit is om op straat te zijn. Dat heeft wel aan het denken gezet. Het zou zonde zijn als we die capaciteit weer verliezen nu het gewone leven weer op gang komt.”

De VVD wil dat organisaties voor hun eigen beveiliging gaan zorgen, maar zij huren nu ook al eigen beveiliging in.
,,Organisatoren van commerciële evenementen, die daarmee dus geld willen verdienen, zouden wat de VVD betreft nog veel meer zelf voor veiligheid moeten zorgen dan nu het geval is. Een door de overheid betaalde politieagent op zo’n evenement zou een uitzondering moeten zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan wedstrijden van ADO, aan Parkpop en aan concerten zoals die van Pink op het Malieveld. Daar is nog heel veel politie-inzet bij nodig. Maatschappelijk initiatieven als bijvoorbeeld Carnivale, waar een paar agenten naartoe gaan, willen we niet de nek omdraaien. Daar moeten we niets aan veranderen.”

De organisatoren van die festivals en ook ADO zullen zeggen dat dat financieel niet haalbaar is.
,,Het is een uitdaging, maar als er geld wordt verdiend is er ook marge. Ook ADO is uiteindelijk een commerciële onderneming. Het is een kwestie van prioritering, ondernemers zullen creatief moeten zijn. Hoe ze het doen is natuurlijk aan henzelf. Misschien zetten ze meer in op preventieve maatregelen? Misschien worden ze strenger op drank- en drugsgebruik? Als de meeste incidenten ‘s avonds laat zijn, misschien stoppen ze dan een uurtje eerder? Nogmaals, het is aan de ondernemers zelf hoe ze dit willen vormgeven.”

Criticasters zeggen: ‘Niet doen, alleen de politie heeft het geweldsmonopolie’.
,,Zeker. Dat is ook zo. Het is ook niet de bedoeling dat particuliere beveiligingsbedrijven zelf mensen gaan arresteren, maar een kroeg heeft ook een uitsmijter bij de deur staan.”

Politievakbond ANPV juicht uw voorstel toe. Ook de politieleiding liet al weten dat ze ‘terughoudend’ wil zijn met de inzet bij evenementen.
,,Aan het begin van het jaar lazen we dat de politie een druk voorjaar verwachtte door alle evenementen die er zouden zijn, zoals de Formule 1 en het Songfestival. Dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan, maar het zet wel aan tot denken. Het is ook een stukje maatschappelijke verantwoording van die organisaties. Als het door jouw evenement onveilig wordt, moet je daar zelf oplossingen voor verzinnen.”

Dan is er nog een probleem, namelijk dat de gemeenteraad niet gaat over de inzet van politiemensen.
,,Dat is waar. Dat wordt besproken in de lokale en regionale veiligheidsdriehoek (overleg tussen politie, Openbaar Ministerie en burgemeester, red.). Maar als wij er als gemeenteraad een uitspraak over doen is dat wel een zwaarwegend advies.”