Haagse VVD in het nieuws: ‘Burgemeester Remkes: ‘Haagse markt blijft open’’

Álgemeen Dagblad, donderdag 19 maart 2020

door Ilah Rubio

De Haagse markt blijft vooralsnog gewoon open. Dat hebben de gemeente en de Veiligheidsregio Haaglanden vandaag bekend gemaakt. Dit geldt ook voor andere markten in de omliggende gemeenten. Wel zal er op worden gelet dat niet teveel mensen tegelijkertijd de markt bezoeken en dat het winkelend publiek voldoende afstand van elkaar houdt.

Marktkooplieden worden opgeroepen hierbij te helpen door niet meer dan enkele klanten tegelijkertijd bij de kraam toe te staan. Ook gaan gemeenten bij de ingang van hun markt op borden en meertalige posters bezoekers oproepen de gezondheid van zichzelf en anderen te bewaken. ,,Zo kunnen we hopelijk de markten openhouden, maar als men zich niet aan de richtlijnen houdt zal dit besluit worden herzien’’, waarschuwen gemeenten en Veiligheidsregio.

De afgelopen dagen bleek dat veel mensen op onder meer de Haagse markt zich niet aan de landelijke richtlijnen hielden om voldoende afstand van elkaar te houden. Hier en daar klonk de oproep om de markten te sluiten. In Rotterdam is dat ook gebeurd. Maar burgemeester Remkes van Den Haag vindt dat niet nodig. Volgens hem is het aanbod van vaak relatief goedkope en verse etenswaar in de buitenlucht ‘een belangrijk onderdeel van het winkelaanbod’ in deze periode.

Voedselvoorziening
Marktkooplieden op de Haagse markt hadden het gemeentebestuur al in een brief opgeroepen om in ieder geval de handel in voedsel door te laten gaan, omdat veel bezoekers voor hun voedselvoorziening (financieel) afhankelijk zijn van de markt.

Veel ondernemers op de populaire markt in Den Haag zijn inmiddels de wanhoop nabij. Hun omzet is de laatste tijd drastisch gedaald, terwijl de huur en verschillende belastingen gewoon betaald moeten worden. Het Platform Haagse markt, dat namens alle marktkooplieden spreekt, heeft de gemeente Den Haag daarom in een brief gevraagd om voor de duur van de coronacrisis de marktgelden en de verschuldigde huur kwijt te schelden bij het niet innemen van de standplaats, of die te verlagen indien marktkooplieden wel een standplaats innemen.

Huur
,,De nood is hoog’’, zegt Leen van Popering van het platform. ,,Het minste wat de gemeente kan doen, is stoppen met het innemen van marktgelden. Je hebt het al gauw over 1000 euro per maand voor ondernemers. Als je twee kraampjes hebt staan, zijn dat gigantische bedragen.’’

De bezoekersaantallen waren de laatste twee jaar al flink teruggelopen, vertelt hij. ,,Daar komt dit nog eens bij en toch moeten we de huur blijven betalen. Dat gaat nu niet.’’

De VVD in Den Haag heeft begrip voor het besluit om de Haagse markt open te houden. Het gaat immers om eerste levensbehoeften en bij een sluiting doen nog meer mensen een beroep op de supermarkten, aldus raadslid Jan Pronk. Wel vraagt hij het college om grondig te controleren of de borden en pamfletten helpen en mensen zich aan de voorschriften houden. ,,Als dat niet zo is, zijn zwaardere maatregelen nodig.”

Zo kunnen bijvoorbeeld de kraampjes die geen voedsel verkopen dicht, als het aan de liberalen ligt. Volgens raadslid Jan Pronk ontstaat er dan ook meer ruimte op de markt voor de kraampjes met voedsel. Die kunnen dan worden gespreid over de markt, zodat bezoekers niet meer dicht op elkaar hoeven te staan.

Op sociale media wordt door veel mensen woedend gereageerd op het besluit om de Haagse markt open te houden. Zij vinden dat de markt dicht moet om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat bezoekers zelf verantwoordelijkheid nemen en voldoende afstand houden.