Haagse VVD in het nieuws: ‘Bewoners overvallen door plan voor woontoren voor mensen met psychische problemen’

Omroepwest.nl, donderdag 15 april 2021

DEN HAAG – Bewoners van de Haagse wijk Waldeck voelen zich overvallen door de komst van een zeven verdiepingen tellende woontoren in hun buurt. Zij zeggen niet geïnformeerd te zijn en vrezen ook overlast van de toekomstige bewoners van het complex: mensen met psychische problemen. Het stadsbestuur gaat, mede na druk van de gemeenteraad, intensief met de buurt praten over de plannen. Daarbij kan de uitkomst uiteindelijk ook zijn dat er wat anders komt te staan dan wat er nu is gepland, beloofde wethouder Martijn Balster.

Aan de Cornelie van Zantenstraat staat nu nog een voormalige school die wordt verhuurd aan onder meer een meubelatelier, een kunstenares en een muziektherapeut. Maar in de zoektocht naar geschikte plekken voor woningen voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, kwam de gemeente hier uit.

Woningbouwcorporatie Arcade is bereid er een 22 meter hoog complex neer te zetten met 47 zelfstandige sociale huurwoningen. De helft daarvan wordt verhuurd aan mensen die daarvoor bij de zorginstelling Anton Constandse woonden.

Buurtbewoners maken zich zorgen

De omwonenden kwamen bij toeval achter de plannen, vertelden zij donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ze hebben inmiddels 1350 handtekeningen opgehaald van mensen die tegen zijn. ‘Ik ben nog een ouderwetse burger, maar mijn vertrouwen in de overheid is nu wel geschaad,’ aldus een van hen. ‘Ik ben totaal verbouwereerd.’ Een andere bewoner wees erop dat het gebied nu nog redelijk groen en rustig is. ‘Dat willen we graag zo houden.’

En een moeder van twee kinderen vreest dat die straks niet meer rustig naar de speeltuin kunnen omdat er mensen ‘met ernstige problemen’ in het torentje komen te wonen. ‘Daar maak ik me zorgen over.’ De bewoners zeggen ook contact te hebben gezocht met de gemeente over de plannen en onder meer om een gesprek met wethouder Martijn Balster (PvdA) te hebben gevaagd. Dat is er tot nu toe niet gekomen.

Stadsbestuur eerst vol achter plannen

De VVD stelde al eerder vragen over de bouw in Loosduinen. Uit de antwoorden blijkt dat het stadsbestuur aanvankelijk nog wel voluit achter het besluit stond. ‘Met deze woningbouw houden we de wijk groen en leefbaar en spelen we in op de woningnood in de wijk en in de stad’, schreef het college in januari van dit jaar.

Bovendien zou het plan volgens de gemeente voor een goede spreiding van sociale huurwoningen en van kwetsbare burgers over de diverse wijken van Den Haag zorgen. ‘Het college is ervan overtuigd dat de beoogde doelgroep hier in een prettige woonomgeving kan worden gehuisvest en gaat hierover in gesprek met de wijk.’

Kritiek vanuit de gemeenteraad

Maar tijdens de raadsvergadering van donderdag bleek dat veel meer partijen dan de VVD kritiek hadden op de plannen. Ook Hart voor Den Haag, GroenLinks, D66 en PvdA vinden dat het overleg met de buurt ernstig tekort heeft geschoten.

Die laatste drie partijen vinden dan ook dat het stadsbestuur alsnog uitgebreid met de buurt moet gaan praten en ook dat wensen van bewoners in de plannen moeten worden opgenomen. Desnoods moet daarvoor een bemiddelaar worden ingezet. ‘Het mag geen voor spek-en-bonen-overleg zijn’, waarschuwde GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier.

‘Wij hadden bewoners erbij moeten betrekken’

Balster erkende ruiterlijk dat het toenmalig stadsbestuur bij het maken van de plannen in 2019 de bewoners had moeten betrekken. Hij beloofde ook dat er nu beter overleg komt. Een eerste ‘verhit’ gesprek zou al vorige week hebben plaatsgevonden.

Daarbij zouden ook ‘verschillende varianten’ op tafel mogen komen en is het eerste ontwerp van Arcade ook zeker niet heilig. ‘Er moet ook wat anders kunnen komen dan nu op de plaatjes staat’, aldus de wethouder. Verder worden voorlopig geen onomkeerbare stappen genomen, zegde hij toe.

Plannen niet helemaal schrappen

Een voorstel van de VVD om de huidige plannen helemaal te schrappen en opnieuw te beginnen met het maken van voorstellen, ontraadde Balster echter. Toch nam de gemeenteraad dat donderdagavond wel aan. Of de wethouder dat nu ook gaat doen, is nog niet bekend. Wel benadrukte hij dat Den Haag voor de lastige klus staat om honderden woningen te moeten bouwen voor mensen die uit een ‘moeilijke periode’ komen. Er is namelijk nu een groot gebrek aan dit type huizen, waardoor ze veel langer in zorginstellingen moeten verblijven. ‘Voor die opdracht staan wij allemaal.’