Haagse VVD in het nieuws: ‘Alle invalideparkeerplekken herkeuren’

De Haagse VVD vindt dat alle mensen met een invalideparkeerplek moeten worden herkeurd. de aanleiding tot herkeuring is de wildgroei aan invalideparkeerplekken in verschillende wijken van de stad, zoals bijvoorbeeld in de Schilderswijk en Transvaal. Raadslid Det Regts: “het is onbegrijpelijk dat zo veel mensen in met name deze twee wijken een invalideparkeerplaats hebben. Natuurlijk, iedereen die er recht op heeft moet zijn auto kunnen parkeren op een invalideplek. Maar de vraag is of al die mensen die nu zo’n plek hebben, er ook werkelijk (nog) recht op hebben. De Haagse VVD vindt dat we iedereen in de stad die een invalideparkeerplaats heeft opnieuw moeten indiceren, dat wil zeggen: herkeuren, zodat alleen mensen die er werkelijk recht zo’n parkeerplaats mogen bezetten.”

Regts is niet te spreken over de hoge concentratie invalidenplekken in deze wijken: “De leefbaarheid staat al zo onder druk in de Haagse dichtbevolkte wijken die niet ingericht zijn om veel auto’s te herbergen. Dan moeten we extra alert zijn op te veel concentratie van invalidenplekken. Je ondergraaft ook de positie van mensen die zo’n plek echt nodig hebben. Mensen vinden het nu enorm hinderlijk als er zo’n paal wordt neergezet, terwijl die mensen om mobiel te blijven gewoon zo’n plek nodig hebben.”

De Haagse liberalen hebben het stadsbestuur verzocht de uitgifte van invalideparkeerplekken onder de loep te nemen om wildgroei tegen te gaan.