Haagse VVD in het nieuws: Aan de bak voor Haagse senioren

Telegraaf, vrijdag 9 april 2021

door Tanja Verkaik

Den Haag heeft de ambitie om te behoren tot de top van de seniorvriendelijke steden, maar er zijn nog genoeg uitdagingen om dit voor elkaar te krijgen. Dit blijkt uit het onderzoek Den Haag Seniorvriendelijke Stad 2020.

„Over het algemeen zijn de uitkomsten positief, maar er moet werk worden gemaakt van eenzaamheid en de financiële problemen. Veertien procent van de ondervraagden worstelt met rondkomen. Dat is zorgelijk”, zegt Gert van Cappelleveen van de Stedelijke Ouderen Commissie. Het rapport met aanbevelingen werd opgesteld door het Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag onder leiding van het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool. Op basis van een enquête onder ouderen, gespreksgroepen en de Ouderenmonitor 2020 is inzichtelijk gemaakt hoe tevreden senioren zijn over zaken als huisvesting in de hofstad. „Over de hele linie is het rapportcijfer een dikke voldoende, maar er is altijd ruimte voor verbetering”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Ouderenbeleid). Een op de zeven Haagse ouderen is 65 jaar of ouder, bijna 80.000 mensen. De prognose is dat dit aantal de komende tien tot vijftien jaar zal toenemen met twintig procent.

„Het onderzoek laat zien dat senioren met een moeilijke financiële situatie de stad minder positief waarderen”, zegt Parbhudayal. „Het is belangrijk dat activiteiten ook beschikbaar zijn voor mensen met een krappe beurs, bijvoorbeeld met de Ooievaarspas, en dat senioren weten dat ze bij het servicepunt XL terecht kunnen met financiële vragen.”

Over de buitenruimte en gebouwen in de stad zijn senioren het minst te spreken. Op het gebied van huisvesting geven de ondervraagde senioren de stad een acht. Een derde overweegt om te verhuizen naar een toekomstbestendige woning, maar voldoende aanbod ontbreekt. „Men wil wel verhuizen naar een kleinere woning, maar financieel is dit vaak niet aantrekkelijk”, zegt Van Cappeleveen. „Kijk ook naar woonvormen voor jongeren en senioren in bijvoorbeeld leegstaande gemeentepanden.”

De gemeente ziet ook de urgentie en gaat hiermee aan de slag. Er komt een website over levensloopbestendig wonen met informatie over onder meer toegankelijke woningen. „Daarnaast geeft het Centrum Groepswonen informatie en advies over groepswonen en stimuleert de ontwikkeling van collectieve woonvormen”, zegt Parbhudayal. „Zelf werk ik aan het plaatsen van twintig even-uitrusten-bankjes de komende jaren. Dit rapport motiveert het stadsbestuur om de toegankelijkheid verder te verbeteren.” De Stedelijke Ouderen Commissie doet ook aanbevelingen. „Zoals check-ups door huisartsen in wijcentra en meer ontmoetingsplekken voor jong en oud.”