Haagse VVD in de pers:’Stop klopjacht op hulpverleners’

De Haagse fractievoorzitter Frans de Graaf doet een oproep namens de VVD in de G4.

VVD: verbied delen gegevens op sociale media

door

DEN HAAG De klopjacht op hulpverleners via sociale media moet een halt worden toegeroepen om het toenemend geweld tegen deze groep in te dammen. Hiervoor pleiten de VVD-fracties in de vier grote steden.

Frans de Graaf, fractievoorzitter van de Haagse afdeling van de liberale partij, stelt vragen hierover aan het college, en zijn collega’s in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht sluiten zich hierbij aan.

De partij hoopt dat de stadsbesturen druk op de landelijke overheid willen zetten om in gesprek te gaan met de diverse sociale mediaplatforms voor een verbod op het openbaar maken van gegevens van hulpverleners.

„Wij hebben deze professionals uiterst hoog zitten. Helaas wordt de waardering voor deze groepen nog niet door iedereen gedeeld en komen bedreigingen en geweld nog te vaak voor”, geeft De Graaf aan.

De partij haalt een aantal voorbeelden aan die de afgelopen tijd de revue passeerden, waarin sociale media een grote rol spelen in het gebrek aan waardering voor deze publieke dienders. „Filmpjes worden verknipt en verdraaid, waarbij de context van de gebeurtenis verandert. Namen en adressen van professionals worden vrijgegeven en wanneer dit gebeurt, variëren de gevolgen van cyberpesten op sociale media tot een ware klopjacht. Hierdoor kunnen deze professionals hun werk minder goed doen. Dit heeft weer een direct effect op de veiligheid van vaak kwetsbare individuen”, aldus de partij. Een concreet voorbeeld hiervan was de aanwezigheid van een aantal (undercover)agenten in burgerkleding bij protesten in onder andere Den Haag en recent ook in De Bilt. Toen dit bekend werd, ontstond er een ware online klopjacht naar de identiteit van deze personen.

Ook een Instagrampost van de Haagse Samantha de Jong, bekend als ’Barbie’, wordt als voorbeeld genoemd. Hierin werd de naam van de jeugdbeschermer die betrokken was bij het gezin, voluit genoemd.

Wat de VVD betreft wordt het verboden om de identiteit van hulp-, dienst- en zorgverleners te delen op internet.

„Als Facebook Zwarte Piet kan verbieden, moet openlijk delen van persoonlijke gegevens van hulpverleners ook aangepakt kunnen worden.”