Haagse VVD in de pers: Zoektocht naar bijstandsgeld in Den Haag

, Den Haag

Dagblad070.nl, zaterdag 16 maart 2019

Volgens een onderzoek van Divosa staat er voor 1,46 miljard euro bij de Nederlandse Gemeenten aan terugvorderingen van de bijstand open. De Haagse VVD wil weten hoeveel in deze stad.
In 54% van de vorderingen is de achterstand ontstaan door administratieve vertraging: de uitkeringsadministratie wordt niet snel genoeg bijgewerkt.
‘’Deze vorderingen heten onverschuldigde betalingen’’, schrijft raadslid Judith Oudshoorn- van Ginderen van de VVD aan het gemeentebestuur van Den Haag. ‘’Onverschuldigde betalingen ontstaan wanneer de gemeente een uitkering betaalt, terwijl die niet meer nodig is. Of als de gemeente te veel betaalt, bijvoorbeeld als de inkomsten uit werk nog niet verrekend zijn. Dit is zeer belastend voor mensen die op bijstandsniveau leven en geconfronteerd worden met een schuld.’’
Bijstandsvorderingen zijn vaak lastig te innen, zo gaf het college al eerder aan in de beantwoording van de vragen over Bijstandsfraude met Vastgoed. Oudshoorn- van Ginderen wil daarom nu helderheid in de getallen.
De Haagse VVD ziet de bijstand als een tijdelijk vangnet voor mensen die écht niet kunnen werken. ‘’We moeten hier zuinig mee omgaan, omdat het hier gaat om geld dat wordt opgebracht door de hardwerkende Nederlanders. Daarnaast is het ook vervelend voor hen die het geld onterecht ontvangen, omdat zij vervolgens met een schuld geconfronteerd worden. Daarom hoop ik dat de wethouder het met me eens is, dat alles op alles gezet moet worden om dit onterecht verkregen geld zo snel mogelijk terug te vorderen’’, aldus Oudshoorn- van Ginderen, die benieuwd is naar de te nemen stappen.