Haagse VVD in de pers: ’Weekendschool onder vergrootglas’

, Den Haag

Telegraaf, vrijdag 19 april 2019

door Germa Graveland

DEN HAAG Den Haag moet omstreden weekendscholen zo snel als mogelijk onder het vergrootglas leggen. Als het aan de Haagse VVD ligt, kunnen de scholen vanaf nu al hetzelfde worden behandeld als moskee-internaten waar wel intensieve controle op mogelijk is.
Dat staat te lezen in het discussienota ’Grenzen aan de Open Haagse Samenleving’ van de VVD, dat vandaag aan de wethouder wordt overhandigd. Rode draad: inzet op taal en werk is belangrijk, maar succesvolle integratie gaat verder.
Dat kan alleen als de kernnormen en -waarden van een vrije samenleving de gemeenschappelijke deler zijn, zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting, van denken, doen en laten maar die vrijheid ook een ander wordt gegund. „Die kerncultuur moet worden uitgedragen naar nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond. Het maakt niet uit of je hier nu geboren en getogen bent, of pas sinds kort woont, of je nu wit, blauw, zwart of rood bent, en of je nu in Ypenburg woont of in de Schilderswijk. Het geldt voor iedereen”, legt raadslid Jan Pronk uit.
Die ’Haagse Kern’ wordt alleen nu niet door iedereen onderschreven, aldus de VVD, die uit onderzoek van hoogleraar sociologie en migratie Ruud Koopmans aanhaalt dat 45 procent van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf als fundamentalistisch moet worden beschouwd, en dat een groot deel van hen bijvoorbeeld Shariawetgeving niet afwijst en Joden niet vertrouwt. Ook het feit dat veel Turkse Nederlanders op Erdogan – en daarmee tegen een vrije liberale samenleving – stemden, ziet de VVD als veeg teken.
En juist daarom maakt Pronk zich zorgen over de weekendscholen, waar migrantengroepen op eigen initiatief onderwijs geven over de eigen taal en cultuur. „We hebben geen idee hoeveel kinderen er heen gaan en wat er geleerd wordt”, aldus Pronk. „Maar voor ons is de voorwaarde dat het de integratie niet in de weg mag staan.”
Dat gaat nu fout, zo lijkt het. Syriërs zouden er hun dochters naar toe sturen, omdat ze op de echte scholen te Westerse denkbeelden zouden krijgen. En uit Turkije kwam recent het nieuws dat Erdogan twaalf van deze scholen wil oprichten en financieren.

Ingreep
Als het aan de VVD in de hofstad ligt, vallen door een simpele ingreep weekendscholen straks ook onder de Wet op de Jeugdverblijven. „Deze wet wordt dit jaar geëvalueerd. Als de eis vervalt dat kinderen er meer dan de helft van de tijd overnachten, dan vallen weekendscholen ook onder die wet.”
Verbieden wil de VVD niet, maar wel de mogelijkheid voor controle en maatregelen. Onderwijswethouder Saskia Bruines zag eerder die optie niet, omdat ’iedereen vrij is een informele school te organiseren’, maar heeft nu toegezegd het punt te bespreken in de landelijke evaluatiecommissie waar ze in zit. De Haagse VVD pleit in het integratievoorstel verder voor vroeg- en voorschools taalonderwijs voor de jongste migrantenkinderen om taalachterstand bij de schoolstart te voorkomen. Ook pleit ze voor taalonderwijs aan nieuwkomers, die dat dan moeten combineren met een baan.