Haagse VVD in de pers: ’Stad moet strijd water aangaan’

, Den Haag

Telegraaf, donderdag 28 maart 2019

door Germa Graveland

Den Haag moet waterbestendiger worden.
Nu al zorgen volgelopen tunnels, grote plassen op het wegdek en natte kelders en kruipruimten regelmatig voor problemen, terwijl maatregelen als holle straten, ondergrondse waterbuffers en het loskoppelen van de rioleringen van afval- en regenwater nog lang niet overal toegepast worden.

Dat stelt de Haagse VVD in schriftelijke vragen. „We moeten niet naar de korte termijn kijken, maar er moet een integraal plan komen voor de waterbestendigheid”, bepleit raadslid Ayse Yilmaz, die vindt dat Den Haag wel beter ’de strijd tegen het water’ kan aangaan. „En laten we dan maar gluren bij de buren. Rotterdam doet het in dit opzicht bijvoorbeeld beter dan wij.”

In februari kaartte een bewoner van de Vogelwijk nog aan bij de Haagse gemeenteraad dat daar de afgelopen jaren méér dan 150 bewoners last hadden van grondwater. Ook in de Bloemenbuurt, Scheveningen, Bezuidenhout, Marlot, Transvaal en Wateringen was dat vaak het geval. En recent bleek ook uit onderzoek van TU Delft en Adviesbureau HKV Lijn in Water bleek dat van alle provinciehoofdsteden Den Haag nu en in de toekomst (2050) het zwaarst wordt getroffen bij extreme neerslag. De hofstad is er tot nu toe slecht op voorbereid.

Die klimaatverandering en de grondwaterstand maken dat de liberalen willen dat Den Haag actie onderneemt. „We denken hier te veel in vakjes, terwijl eigenlijk alles met elkaar in verbinding staat. Als er bijvoorbeeld ergens een herinrichting is, wordt er niet nagedacht over de mogelijkheden voor een waterberging.” Ze wijst bijvoorbeeld naar de Loper Oude Centrum, waar de straat wel is opengebroken maar het rioolstelsel niet gescheiden is aangelegd. „Pakken we wel de kansen die we krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van minder verharding, rioleringen en vergroening?”

Yilmaz wil dat gekeken wordt naar waterbuffers, in bijvoorbeeld Bezuidenhout en de Vogelwijk. Ze wijst naar de buren in De Lier, waar een ondergrondse waterbuffer is gemaakt onder een parkeerplaats. Ook komen er daar waarschijnlijk holle straten. Nu staan veel straten wat bol, waardoor water snel richting huizen stroomt.

Als de weg hol is, loopt het water anders en stroomt het makkelijk het riool in. Daar moet in Den Haag bij herinrichtingen ook nadrukkelijk naar gekeken worden, aldus Yilmaz.