Haagse VVD in de pers: ‘Seniorenwoning op plek hospitaal’

Haagse VVD in de pers: 'Seniorenwoning op plek hospitaal'

Telegraaf, 31 januari 2019

door Germa Graveland

DEN HAAG Op de locatie van het voormalige Juliana Kinderziekenhuis komen, als het aan de gemeente Den Haag ligt, straks niet alleen woningen, maar ook zorgvoorzieningen voor senioren. „Vroeger werd hier geopereerd, straks wordt hier gewoond en gezorgd”, aldus wethouder Boudewijn Revis van Wonen en Stadsontwikkeling.

Een wijkcentrum, gezondheidsfuncties en ruimte voor innovatieve zorgconcepten: de bedoeling is dat senioren nadrukkelijk worden meegenomen in het woonprogramma op de plek van het voormalige Rode Kruis Ziekenhuis. Dat antwoordt Revis op een in november aangenomen motie van de gemeenteraad waarin aandacht werd gevraagd voor de senioren. Nu is het zo dat ouderen niet in hun omgeving een geschikte woning kunnen vinden, waardoor ze noodgedwongen te lang in hun grote ’familiehuizen’ blijven en er ook geen sprake is van gezonde doorstroom op de woningmarkt in de populaire Vogelwijk.

Het complex aan de Sportlaan stond grotendeels leeg, nadat patiënten in 2015 al verhuisden naar het HagaZiekenhuis aan de Leyweg. De afgelopen maanden werd het complex in allerijl verbouwd voor de opvang van daklozen, toen de grootschalige nachtopvang aan de Zilverstraat afgekeurd werd. Over twee jaar is er ruimte voor lucratieve herontwikkeling.

Het is onduidelijk of voor de nieuwe woningen het karakteristieke complex uit de jaren vijftig moet worden gesloopt. Ook is nog niet te zeggen hoeveel woningen er komen.

Vanaf september praat Revis met de Reinier Haga Groep – als eigenaar van het complex en de erfpachtrechten tot 2027 op de grond – over de herontwikkeling. Duidelijk is wel dat de bestemming gewijzigd zal worden in overwegend wonen. „Den Haag groeit en er moet plek zijn voor iedereen die onze stad mooi maakt: voor de politieagent en de verpleegkundige, voor jong én oud”, aldus Revis. Vanuit het gemeentebestuur is de wens dat er groepswoningen voor senioren komen. Zorgwethouder Kavita Parbhudayal noemt dit een manier waarop mensen langer thuis kunnen blijven wonen. „Veel mensen willen graag oud worden in hun vertrouwde omgeving. Ouderen die minder mensen om zich heen hebben, kiezen steeds vaker voor de veiligheid en vertrouwdheid van groepswonen. Zo kunnen mensen elkaar helpen, samen hulp inschakelen, waardoor ze langer op hun eigen plek kunnen blijven wonen.”