Haagse VVD in de pers: ‘Kwaliteitsteam gaat waken over de Binckhorst’

, Binckhorst

Dagblad070.nl, 15 november 2018

De Haagse VVD heeft bij de behandeling van het omgevingsplan voor de Binckhorst bij de wethouder afgedwongen dat er een kwaliteitsteam wordt opgezet. Dit team van toparchitecten moet zorg dragen dat de architectonische kwaliteit en het industriële karakter van de Binckhorst gewaarborgd zullen blijven.
Verder heeft de geplande nieuwbouw (5000 woningen) een groot effect op de omgeving en de leefbaarheid. De gevolgen voor het groen en de buitenruimte moeten ook onder de aandacht blijven, aldus de liberalen. Net als de maatschappelijke voorzieningen.

“Met bouwen komen we er niet alleen, we moeten ook zorgen voor voldoende voorzieningen en een goede ontsluiting van de Binckhorst”, aldus raadslid Ayse Yilmaz. “De Binckhorst is een uniek gebied in Den Haag met een eigen identiteit en karakter.”

De VVD heeft ook ingezet op meer ruimte voor startups in de Binckhorst en op bouw van huur- en koopwoningen in het middensegment. “In Den Haag is er een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale huurwoningen maar ook geen dure woning kan betalen. Daarom is het van belang dat er meer middeldure woningen komen.”

Het past wel in een gebied als de Binckhorst om als proeftuin te dienen voor de nieuwe Omgevingswet. De uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet ziet de partij dan ook graag terug bij de Binckhorst. ”Participatie is hier een belangrijke pijler”, vindt men bij de VVD, die de wethouder heeft opgeroepen om bij de ontwikkelingen zeer sterk in te zetten op participatie en moderne manieren daarvan. “Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.”