Haagse VVD in de pers: Geweld door leerlingen moet gemeld worden

, Den Haag

Dagblad070.nl, 4 februari 2019

Geweld en ongewenst contact door leerlingen waarvan docenten de dupe zijn, moet beter in kaart worden gebracht. Scholen zijn niet verplicht deze extremen te melden, maar dat wil de VVD in Den Haag veranderd zien. Twee liberale raadsleden hebben hierover een brandbrief gestuurd naar het stadsbestuur. Ze willen die melding zelfs verplicht stellen.

Van doofpot naar bescherming. Frans de Graaf en Chris van der Helm zien daarin ook een rol weggelegd voor ouders van leerlingen. Als hun kinderen zich misdragen en er wordt door docenten schade geleden, moeten zij die naar hun mening vergoeden. Een andere geopperde sanctie is – wanneer ouders gebruik van een uitkering – daarop te korten.

De gewenste harde aanpak van de VVD komt voort uit de ergernis dat misdragende leerling ‘de held van de school’ is als blijkt dat er tegen dit soort praktijken niks wordt ondernomen. ‘’Voor velen is dat een wrang beeld; de misdragende leerling kan verder, terwijl de leerkracht problemen ondervindt’’, aldus het tweetal, dat van onderwijswethouder Bruines wil weten op welke wijze de gemeente hierin versneld een beschermende rol kan spelen.