Haagse VVD in de pers: “Bijstandsfraudeur heeft vrij spel”

, Den Haag

Telegraaf, 18 januari 2019

Door Germa Graveland

VVD laakt softe aanpak handhaving
Den Haag wil bijstandfraudeurs maar mondjesmaat aanpakken. Tot die conclusie komt de Haagse VVD. De partij laakt de ’softe’ aanpak van het college van burgemeester en wethouders, die lijnrecht ingaat tegen de afspraak voor een ’intensiveringsslag op handhaving’ in het coalitieakkoord.

De coalitiepartij, met twee wethouders vertegenwoordigd in het college, is niet blij met een raadsbrief van GroenLinks-wethouder Bert van Alphen van Sociale Zaken over bijstandsfraude. „De wethouder gaat er vanuit dat mensen bijstandsfraude per ongeluk of onbedoeld plegen”, aldus VVD-raadslid Judith Oudshoorn. „Maar een overtreding is een overtreding. Alle mensen in Nederland worden geacht de wetgeving te kennen. Ook mensen met een bijstandsuitkering.”

Ze wijst op de cijfers over bijstandsfraude van 2017. Uit 2279 onderzoeken werd in totaal 1141 keer fraude vastgesteld, wat ruim 4,4 miljoen euro aan vorderingen opleverde. Daarnaast zijn er 897 bestuurlijke boetes opgelegd, waarbij slechts 141 keer gold dat er sprake was van verzachtende omstandigheden.

Van Alphen komt volgens de liberalen desondanks met weinig maatregelen. Meer inzet op preventie is zijn oplossing, met bijvoorbeeld het extra onder de aandacht brengen van de ’opgefriste’ folder over de inlichtingenplicht. Ook moet de bejegening beter, zo stelt de voormalig gemeentelijk ombudsman. Uitkeringsgerechtigden klagen daarover, ook over de afdeling Handhaving en Fraude. Reden voor Van Alphen om alle brieven van deze afdeling onder handen te laten nemen voor een vriendelijkere toon. Ook komt hij met een lobby voor betere landelijke regelgeving.

„Dit plan is goedbedoeld, maar niet realistisch”, verzucht Oudshoorn. „Niemand accepteert het als je zegt dat je per ongeluk door rood bent gereden of als een ondernemer te laat is met een belastingaangifte. Dus hoort ook niemand het te accepteren als je een huis in het buitenland hebt dat je, zoals deze wethouder stelt, per ongeluk verhuurt.”

De VVD ziet liever dat fraude harder wordt opgespoord en aangepakt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van algoritmes om vermoedelijke fraudeurs op te sporen en het gebruik van commerciële bureaus voor het opsporen van fraude in het buitenland. „Op preventie inzetten is goed, maar dat sluit niet uit dat je ook keihard moet inzetten op handhaving. Dat zijn twee verschillende onderdelen. Waar zijn de huisbezoeken, het steekproefsgewijs controleren van uitkeringen? Het lijkt alsof we nu alleen in actie komen bij een melding of signaal. Dat betekent dat heel veel fraudeurs gewoon ongestoord hun gang kunnen gaan.”

De onvrede betekent nog niet dat er scheurtjes zijn in het Haagse politieke huwelijk, zo benadrukt Oudshoorn. „Wij steunen het grotere plan, maar dit onderdeel kan en moet beter.”