Haagse VVD in de pers: ‘Ambtenaren moeten losser komen van taaie regeltjes’

, Den Haag

Algemeen Dagblad, donderdag 20 december 2018

door Ingrid de Groot

Ambtenaren in Den Haag moeten mee met de tijd, vinden VVD en GroenLinks. Met een flitsbalie bijvoorbeeld. En een modernere website.

Van het kastje naar de muur gestuurd worden, lang moeten wachten op een antwoord van de gemeente, juridisch moeilijke taal in brieven, het koortsachtig vasthouden aan regeltjes door ambtenaren; burgers kunnen zich er groen aan ergeren.

Maar als het aan VVD en GroenLinks ligt wordt de dienstverlening op het Haagse stadhuis persoonlijker, moderner en sneller. En de gemeentelijke website moet véél beter. Daarop hebben ze zware kritiek. ,,Die lijkt nu meer een verzameling folders.”

De twee fracties slaan de handen ineen en dienden gisteren hun initiatiefvoorstel in bij wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) hoe het in het stadhuis allemaal een tandje beter kan. ,,Ik ben altijd in voor goede ideeën, voor goede plannen,” reageerde de wethouder, die ook onder de aandacht bracht dat de digitale dienstverlening op denhaag.nl al jaren juist de hemel in wordt geprezen. Door Ernst & Young werd de gemeente herhaaldelijk de beste digitale dienstverlener genoemd. En het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde in 2016 nog dat Den Haag het meest volwassen digitale loket heeft van alle Nederlandse gemeentes. ,,Achter elkaar hebben we gewonnen. Iedereen is tevreden over de gemeente,” zei Guernaoui, die evenwel ook openstaat voor ‘nog beter’ zei hij. ,,Ik wil excellente dienstverlening.”

,,Ik denk dat Den Haag al veel goede stappen heeft gezet,” zeiden Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD en Mariëlle Vavier van GroenLinks. Maar ambtenaren zitten volgens hen nog te vaak vastgebakken aan regeltjes en procedures, terwijl ze maatwerk zouden moeten leveren.

Is de wettelijke termijn voor een besluit op bijvoorbeeld de aanvraag van een bouwvergunning maximaal zes weken, dan valt de reactie van de gemeente meestal ook pas na zes weken in de bus van de aanvrager, schetste De Graaf.

,,Terwijl het sneller kan en de samenleving dit ook verwacht.”
Flitsloket
De twee fracties willen een ‘flitsloket’ voor de bijzondere bijstand. Het aanvragen van een paspoort moet digitaal kunnen. En bij juridisch ingewikkelde brieven moet een bijlage mee met uitleg in Jip- en -Janneketaal. Ambtenaren moeten training krijgen in ‘op-maat-denken’. Guernaoui maakt een nieuwe nota over de dienstverlening van Den Haag. De voorstellen van de VVD en GL weegt hij daarvoor mee, zei hij.