Haagse VVD in de pers: “VVD: Streep door 250 woningen rond haven”

, Scheveningen

AD Den Haag – 29 januari 2018

Ondernemers in de Scheveningse haven, ontwikkelaars en de gemeente moeten het voor 2020 met elkaar eens zijn over de toekomstige ontwikkeling van het havengebied. Zo stelt de VVD met de verkiezingen op komst. Duidelijk is dat de liberalen gaan voor maritieme bedrijvigheid. Woningbouw rond de haven dient een pas op de plaats te maken.

Er moet een streep door geplande woningbouw in de Derde Haven. Zo schrijft de Haagse VVD in haar vandaag gepresenteerde plan ‘Haven gezond: Scheveningen uit de verdrukking’. Wat preciezer: schrap zo’n 250 huizen.

,,De balans tussen woningbouw en industrie is naar de verkeerde kant doorgeslagen’’, zegt lijsttrekker en huidig wethouder Boudewijn Revis. Havengebonden werk is het toverwoord in de liberale toekomstvisie die loopt tot circa 2035. Daar hoort het in dit deel van de stad om te draaien en daaronder vallen de aloude visserij, maar ook offshore, zeewierteelt, watersport en scheepsreparatie.

Dat er aan de Dr. Lelykade, nabij de Pijp – het smalle water dat de Tweede Haven met de Eerste Haven verbindt -, een Moxy Hotel met 144 kamers gaat herrijzen is voor de VVD dan ook een gotspe. Revis hoorde bij de presentatie denkbeeldig de eerste lawaai- of stankklacht van een hotelgast al binnenkomen omdat er in de (zeer) vroege ochtend wordt gewerkt aan de kade.

Vanwege diezelfde botsing van belangen keerde hij zich tegen een hotel op het zuidelijk havenhoofd. Daarover is niets concreets te melden, maar de mogelijkheid tot hotelbouw hier wil de VVD uit het bestemmingsplan verwijderen. Verder wil de partij niet dat het Zuiderstrandtheater wordt gesloopt voor ‘een bedrijvenloods met woningen erop’. De gemeente moet onderzoeken hoe op deze plek het best een gebouw met een publieksfunctie kan blijven bestaan.

Nu heeft het niet laten bouwen van woningen gevolgen voor de grondexploitatie. Hoe groot die negatieve consequenties zijn, is vooralsnog onbekend. Eén geldbesparende voorzet deed Revis alvast. Wat hem betreft wordt er een punt gezet als de al jaren voortsukkelende plannenmakerij voor een brug over de Pijp. Niet nuttig of noodzakelijk en dus niet nodig aldus de VVD’er.

Tram

Een andere belangrijke peiler van het VVD-plan is de verkeerssituatie rondom de haven. De liberalen zijn tégen een tram over de drukke Westduinweg. Die tram zou een uitkomst kunnen zijn voor onder meer de bewoners van het Norfolkterrein, waar de afgelopen jaren honderden huizen zijn gebouwd en bouwvakkers nog steeds druk bezig zijn.

Revis: ,,Voorlopig is het op te lossen met elektrische bussen over deze weg. Met waar mogelijk, om de doorstroming zo goed mogelijk te houden, inhammen in bredere trottoirs voor de bushaltes.’’ Uiteindelijk ziet hij het een deels ondergrondse metroverbinding van het centraal station naar Scheveningen. Daarover wordt weliswaar in allerlei bestuurslagen gesproken, maar vooralsnog is er geen besluit over genomen of financiering voor gevonden.