Haagse VVD in de pers: Haagse VVD wil snorfiets liefst morgen al van fietspad

, Den Haag

Dagblad070.nl, woensdag 27 juni 2018

Nu minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gemeenten in de gelegenheid stelt om snorfietsen al per 1 juli aanstaande van het fietspad te weren, een paar maanden eerder dan verwacht, wil de Haagse VVD dat het stadsbestuur van Den Haag hier zo snel mogelijk gevolg aan geeft. Wat de liberalen betreft verhuist de snorfiets liefst morgen al naar de rijbaan.

“Op het fietspad zorgen deze snorfietsen namelijk niet alleen voor vervuiling en geluidsoverlast, maar ook voor gevaarlijke situaties; bijvoorbeeld door te weinig ruimte voor inhalende snorfietsers of door schrikreacties van mensen die te dicht op elkaar rijden. Het weren van snorfietsen van de fietspaden bevordert de verkeersveiligheid in Den Haag en dit is voor de Haagse VVD heel belangrijk, want iedereen moet veilig door de stad kunnen fietsen,”​ zegt VVD-raadslid Det Regts.

Snorfietsen (scooters en brommers waarvoor geen helmplicht geldt en die niet harder mogen dan 25 km/u) zorgen volgens Milieudefensie “niet alleen voor heel onveilige situaties omdat ze bijna allemaal te hard rijden, maar zijn ook extreem vervuilend. Met name voor fietsers die erachter rijden. Scooters veroorzaken een kwart van alle luchtvervuiling op het fietspad.” Niettemin zijn deze snorfietsen, of ‘langzame scooters’, ongekend populair. De verkoop ervan steeg vorig jaar met ruim 15%. Nederland telt er inmiddels 700.000; Zuid-Holland heeft 43 snorfietsers op 1000 inwoners. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal toenemen, zeker nu ook de elektrische scooter in opmars is.