Haagse VVD in de pers: Benoordenhout boos over schrappen bus 18

, Benoordenhout
Haagse VVD in de pers: Benoordenhout boos over schrappen bus 18 1

Den Haag Centraal, 12 juli 2018
Door Kim Andriessen

In de dienstregeling voor 2019 (zie kader) van de HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio en opdrachtgever van het ov, gaat het busnet op de schop. Een ingrijpende wijziging, die overigens maar terloops in de plannen staat, is het opheffen van lijn 18, die nu tussen Rijswijk en de Laan van Clingendael rijdt. Het gedeelte tussen Rijswijk en CS wordt omgenummerd naar lijn 22, maar de ‘Clingendaeltak’ wordt geschrapt. ‘Dit lijndeel (bus 18 rijdt nu vanaf CS langs het Malieveld en via de Wassenaarseweg naar Clingendael, red.) is slecht bezet en is daardoor zeer onrendabel. De middelen worden gebruikt om op drukkere trajecten meer te bieden,’ zo schrijft de vervoerder.

Een deel van de route van lijn 18 in het Benoordenhout wordt overgenomen door de bussen naar Duinzigt en Scheveningen. Hierdoor blijven de Nassaubuurt en de woongebieden aan de Van Alkemadelaan aangesloten op het ov. Maar het buurtje Uilennest, bij het landgoed Clingendael, verliest zijn busverbinding.

“En dat is raar,” reageert VVD-raadslid Remco de Vos. “Dit is een buurt waar veel ouderen wonen, een groot verzorgingshuis staat, een mooi landgoed ligt en een gerenommeerd instituut (Clingendael, red.) gevestigd zit. Deze voorzieningen zijn straks alleen met de auto te bereiken. Ik vind het ongelooflijk dat alleen economische motieven hieraan ten grondslag liggen. Dat bus 18 misschien niet volledig rendabel is, snap ik. Maar belangrijker is de plicht van de gemeente om wijkbewoners goed ov te bieden.”

Averechts
Een van de bewoners van het Uilennest die balen, is Frederike Bloemers. “Let wel, als lijn 18 echt komt te vervallen, heeft Uilennest dus geen ov-verbinding meer met het station en de binnenstad. Als Den Haag echt het autogebruik wil terugdringen en het ov wil promoten, moet je natuurlijk niet zo’n averechtse beweging maken.” 

Ook de reizigersverenigingen maken zich zorgen. Zo vindt Rovervoorzitter Arnold van der Heijden dat de lage reizigersaantallen niet mogen betekenen dat ‘de ov-ontsluiting in een deel van Benoordenhout straks helemaal weg is’. Hij legt uit: “Het deel tussen CS en Clingendael is slecht bezet, daar moeten we eerlijk in zijn. In de spits gaat het nog wel, maar daarbuiten rijdt de bus zowat leeg rond. Wat mij betreft, wordt er naar een goede oplossing gezocht, bijvoorbeeld een buurtbus.” En Ronald van Onselen, van het platform Beter Openbaar Vervoer Haaglanden (OVHA), betreurt dat hij ‘nooit de precieze cijfers over reizigersaantallen heeft gezien. “Ik hoor wel steeds dat deze buslijn zo slecht loopt, maar volgens mij wordt de halte bij de Van Hoytemastraat redelijk gebruikt.”