GroenLinks en VVD vinden elkaar voor betere dienstverlening

, Den Haag

GroenLinks en de Haagse VVD komen samen met een plan om de Haagse dienstverlening te verbeteren. Het initiatief, genaamd ‘Dienstverlenen, durven doen!’, moet een cultuuromslag in gang brengen in het contact tussen gemeente en Hagenaar. Het voorstel is een kerstcadeau voor wethouder Gernaoui en wordt op dinsdag 18 december aan hem aangeboden.

De Hagenaar centraal
GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier: “Met dit voorstel gaan we bewoners echt beter helpen. We vragen de gemeente uit te gaan van de persoonlijke situatie van onze inwoners en meer bewonersinitiatieven mogelijk te maken met toegankelijke ondersteuning en informatie.”

Met de zogeheten hart-wet-euro balans krijgen ambtenaren ruimte voor maatwerk. Dit willen zij vaak al, maar in de huidige situatie zitten ambtenaren vaak vast aan strikte procedures. Hierdoor kunnen zij niet doen wat nodig is voor mensen met een reële hulpvraag of een goed idee dat niet in een wettelijk hokje past.

Partij overschrijdend
Het gezamenlijke voorstel is bijzonder, omdat de partijen regelmatig van mening verschillen. VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf: “De samenwerking tussen GroenLinks en de Haagse VVD lijkt misschien verrassend, maar op dit dossier maken wij de keuze om samen op te trekken, omdat de vooruitgang die we kunnen boeken partijbelangen overstijgt.”

De Graaf ziet veel ruimte in het plan om het leven van bewoners makkelijker te maken met technologische mogelijkheden. “De wereld verandert snel en als gemeente is het zaak om mee te veranderen. De gemeente moet slimmer gebruik gaan maken van data en privacy goed beschermen. Ook kunnen we beter aan de behoeften van Hagenaars voldoen, bijvoorbeeld door zaken zoals paspoortaanvragen digitaal mogelijk te maken.”

Alle bewoners meenemen
Tegelijkertijd is het belangrijk dat die veranderingen behapbaar zijn voor alle inwoners. Zo blijven fysieke loketten open voor mensen die persoonlijk langs willen komen, en moet de gemeente wat GroenLinks en de Haagse VVD betreft kijken naar de mogelijkheden om mensen die slecht ter been zijn, thuis te helpen. “Ook de communicatie op de gemeentelijke website en brieven moet helder, persoonlijk en toegankelijk zijn, door ingewikkeld taalgebruik te vermijden en gebruik te maken van symbolen”, aldus Vavier en De Graaf. “En wanneer bewoners ergens niet uitkomen, moet de gemeente het gesprek aangaan en meedenken over oplossingen.”

GroenLinks en de Haagse VVD willen dat de voorgestelde cultuuromslag samen met ambtenaren en bewoners in de stad verder wordt uitgewerkt.