Geen belasting meer voor de hond

, Den Haag
Geen belasting meer voor de hond
Weet jij eigenlijk waarom de hondenbelasting ooit is ingevoerd? Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Met het invoeren van hondenbelasting wilde de overheid de overlast van zwerfhonden tegengaan en de verspreiding van hondsdolheid beperken. Daarnaast werd de hondenkar, waarbij de hond voor een kar werd gespannen om deze te trekken, gezien als een transportmiddel en dus was dit een reden voor de overheid om transportbelasting te kunnen heffen.
Nu in het jaar 2018 hebben we natuurlijk niet meer te maken met deze dingen en is de hond gewoon een gezellig huisdier, net als de kat, cavia of konijn. Over deze huisdieren hoeven we ook geen belasting te betalen. Dus waarom moet dat over de hond nog wel?
De Haagse VVD heeft zich hier jaren voor ingezet en is daarom erg blij dat in het nieuwe coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over het afschaffen van de hondenbelasting.